3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(16/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2010
Támogatások D.3 599 956 289 801 231 922 57 879 310 155
Terméktámogatások D.31 172 836 138 392 80 513 57 879 34 444
Exporttámogatások D.312 481 481
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
EU közvetlen exporttámogatások 481 481
Belföldi terméktámogatások D.319 172 355 138 392 80 513 57 879 33 963
Egyedi támogatások 68 338 68 338 68 338
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 4 463 4 463 4 463
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 5 898 5 898 5 898
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás
Belpiaci támogatások 14 648 14 648
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 14 698 14 698
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 1 814 1 814 1 814
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége 4 617 4 617
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 57 879 57 879 57 879
Egyéb termelési támogatások D.39 427 120 151 409 151 409 275 711
Bér- és létszámtámogatások D.391 86 726 86 726 86 726
Szakképzési támogatás 14 846 14 846 14 846
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 18 751 18 751 18 751
Munkahelyteremtő támogatás 8 028 8 028 8 028
Járulékkedvezmény visszatérítése 6 292 6 292 6 292
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 38 809 38 809 38 809
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 327 383 51 672 51 672 275 711
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 8 157 2 238 2 238 5 919
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 3 478 937 937 2 541
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása 202 202 202
Állattenyésztési feladatok támogatása 5 513 5 513 5 513
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 1 041 1 041 1 041
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 67 67 67
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 26 677 5 142 5 142 21 535
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása 1 524 326 326 1 198
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 2 635 1 062 1 062 1 573
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 228 165 228 165
Termelői csoportok támogatása 2 022 1 039 1 039 983
Félig önálló szervezetek támogatása 1 090 974 974 116
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 1 706 1 706 1 706
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 1 007 1 007 1 007
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés 4 212 4 212 4 212
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 21 660 21 660 21 660
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása 15 925 2 244 2 244 13 681
Kamattámogatások 2 302 2 302 2 302
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 13 011 13 011 13 011
Környezetvédelmi támogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 1 438 1 438 1 438
Egyéb termelési támogatások 2 465 2 465 2 465
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 9 001 9 001 9 001
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 107 107 107
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011