3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(20/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2014
Támogatások D.3 1 091 568 640 923 417 302 87 863 135 758 450 645
Terméktámogatások D.31 340 424 301 939 214 076 87 863 38 485
Exporttámogatások D.312 4 4
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
EU közvetlen exporttámogatások 4 4
Belföldi terméktámogatások D.319 340 420 301 939 214 076 87 863 38 481
Egyedi támogatások 136 531 136 531 136 531
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 17 319 17 319 17 319
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 6 088 6 088 6 088
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása 5 513 5 513 5 513
Piacfejlesztési támogatás
Belpiaci támogatások 13 914 13 914
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 24 640 24 640
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 1 992 1 992 1 992
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása 46 633 46 633 46 633
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége -73 -73
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 87 863 87 863 87 863
Egyéb termelési támogatások D.39 751 144 338 984 203 226 135 758 412 160
Bér- és létszámtámogatások D.391 230 851 230 851 95 093 135 758
Szakképzési támogatás 662 662 662
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 5 915 5 915 5 915
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése 552 552 552
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre 17 059 17 059 17 059
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása 9 9 9
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás 11 000 11 000 11 000
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek 28 388 28 388 28 388
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 31 508 31 508 31 508
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 135 758 135 758 135 758
Termelőfelhasználás támogatása D.392 504 914 92 754 92 754 412 160
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 9 150 2 460 2 460 6 690
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 3 946 1 692 1 692 2 254
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 15 513 10 382 10 382 5 131
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 3 546 3 546 3 546
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 102 97 97 5
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 58 816 25 272 25 272 33 544
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása 3 242 1 429 1 429 1 813
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 5 585 2 609 2 609 2 976
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 340 094 340 094
Termelői csoportok támogatása 2 903 2 353 2 353 550
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása 5 858 2 403 2 403 3 455
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 164 164 164
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 1 638 1 524 1 524 114
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés 7 834 3 939 3 939 3 895
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 23 105 23 105 23 105
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása 13 621 1 982 1 982 11 639
Kamattámogatások 634 634 634
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból 9 163 9 163 9 163
Egyéb támogatások D.394 15 379 15 379 15 379
Környezetvédelmi támogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 1 714 1 714 1 714
Egyéb termelési támogatások 228 228 228
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 7 763 7 763 7 763
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 350 350 350
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás 5 324 5 324 5 324

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011