3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(18/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2012
Támogatások D.3 1 063 824 655 943 356 314 72 177 227 452 407 881
Terméktámogatások D.31 290 886 251 691 179 514 72 177 39 195
Exporttámogatások D.312 375 375
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
EU közvetlen exporttámogatások 375 375
Belföldi terméktámogatások D.319 290 511 251 691 179 514 72 177 38 820
Egyedi támogatások 116 462 116 462 116 462
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 17 696 17 696 17 696
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 7 030 7 030 7 030
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás
Belpiaci támogatások 13 568 13 568
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 21 984 21 984
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 1 700 1 700 1 700
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása 36 626 36 626 36 626
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége 3 268 3 268
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 72 177 72 177 72 177
Egyéb termelési támogatások D.39 772 938 404 252 176 800 227 452 368 686
Bér- és létszámtámogatások D.391 326 890 326 890 99 438 227 452
Szakképzési támogatás 8 770 8 770 8 770
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 8 240 8 240 8 240
Munkahelyteremtő támogatás 12 628 12 628 12 628
Járulékkedvezmény visszatérítése 4 784 4 784 4 784
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre 13 517 13 517 13 517
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás 4 453 4 453 4 453
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás 16 100 16 100 16 100
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 30 946 30 946 30 946
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 227 452 227 452 227 452
Termelőfelhasználás támogatása D.392 429 049 60 363 60 363 368 686
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 687 387 387 300
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 2 957 818 818 2 139
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 8 897 7 777 7 777 1 120
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 3 512 3 512 3 512
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 871 285 285 586
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 72 865 22 514 22 514 50 351
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása 2 470 732 732 1 738
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 1 222 368 368 854
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 294 395 294 395
Termelői csoportok támogatása 4 003 1 071 1 071 2 932
Félig önálló szervezetek támogatása 2 148 2 148 2 148
Erdősítés támogatása 163 163 163
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 1 060 283 283 777
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 2 677 2 677 2 677
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés 70 70 70
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 12 184 12 184 12 184
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása 16 263 2 769 2 769 13 494
Kamattámogatások 1 901 1 901 1 901
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból 704 704 704
Egyéb támogatások D.394 16 999 16 999 16 999
Környezetvédelmi támogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 1 385 1 385 1 385
Egyéb termelési támogatások 2 415 2 415 2 415
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 12 789 12 789 12 789
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 410 410 410
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011