3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(3/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
1997
Támogatások D.3 144 921 144 921 133 369 11 552
Terméktámogatások D.31 102 705 102 705 91 153 11 552
Exporttámogatások D.312 27 170 27 170 27 170
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 27 170 27 170 27 170
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 75 535 75 535 63 983 11 552
Egyedi támogatások 37 418 37 418 37 418
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 4 797 4 797 4 797
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása 4 322 4 322 4 322
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 8 107 8 107 8 107
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 1 747 1 747 1 747
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 6 600 6 600 6 600
Belpiaci támogatások
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból 992 992 992
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 11 552 11 552 11 552
Egyéb termelési támogatások D.39 42 216 42 216 42 216
Bér- és létszámtámogatások D.391 15 403 15 403 15 403
Szakképzési támogatás
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 7 493 7 493 7 493
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 7 910 7 910 7 910
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 19 837 19 837 19 837
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 325 1 325 1 325
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 639 639 639
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 2 574 2 574 2 574
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 287 287 287
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 115 115 115
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés)
Termelői csoportok támogatása
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 3 377 3 377 3 377
Erdei vasutak működtetésének támogatása 65 65 65
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása 85 85 85
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 11 370 11 370 11 370
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 6 976 6 976 6 976
Környezetvédelmi támogatások 1 287 1 287 1 287
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 3 593 3 593 3 593
Egyéb termelési támogatások 582 582 582
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 1 514 1 514 1 514
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011