3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(21/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2015
Támogatások D.3 1 118 376 668 104 437 397 90 433 140 274 450 272
Terméktámogatások D.31 338 465 290 325 199 892 90 433 48 140
Exporttámogatások D.312
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 338 465 290 325 199 892 90 433 48 140
Egyedi támogatások 121 353 121 353 121 353
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 21 896 21 896 21 896
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 5 330 5 330 5 330
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása 29 29 29
Piacfejlesztési támogatás
Belpiaci támogatások 14 558 14 558
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 33 582 33 582
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 2 677 2 677 2 677
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása 48 607 48 607 48 607
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 90 433 90 433 90 433
Egyéb termelési támogatások D.39 779 911 377 779 237 505 140 274 402 132
Bér- és létszámtámogatások D.391 247 310 247 310 107 036 140 274
Szakképzési támogatás 3 889 3 889 3 889
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 5 675 5 675 5 675
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre 21 901 21 901 21 901
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás 5 376 5 376 5 376
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek 30 274 30 274 30 274
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások 5 049 5 049 5 049
Megváltozott munkaképességűek támogatása 34 872 34 872 34 872
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 140 274 140 274 140 274
Termelőfelhasználás támogatása D.392 509 914 107 782 107 782 402 132
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 58 619 15 578 15 578 43 041
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 3 479 2 435 2 435 1 044
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 14 884 12 569 12 569 2 315
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 6 087 6 087 6 087
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 225 200 200 25
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 22 667 13 600 13 600 9 067
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása 9 163 5 498 5 498 3 665
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 406 406 406
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 327 357 327 357
Termelői csoportok támogatása 5 295 4 655 4 655 640
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása 5 199 3 119 3 119 2 080
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 75 75 75
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 2 356 2 356 2 356
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés 3 004 2 656 2 656 348
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 20 488 20 488 20 488
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása 12 550 12 550
Kamattámogatások 1 285 1 285 1 285
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból 16 775 16 775 16 775
Egyéb támogatások D.394 22 687 22 687 22 687
Környezetvédelmi támogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 1 684 1 684 1 684
Egyéb termelési támogatások 214 214 214
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 14 325 14 325 14 325
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 700 700 700
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás 5 764 5 764 5 764

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011