3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(4/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
1998
Támogatások D.3 172 009 172 009 159 014 12 995
Terméktámogatások D.31 126 984 126 984 113 989 12 995
Exporttámogatások D.312 19 958 19 958 19 958
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 19 958 19 958 19 958
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 107 026 107 026 94 031 12 995
Egyedi támogatások 42 323 42 323 42 323
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 11 459 11 459 11 459
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása 6 630 6 630 6 630
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 7 578 7 578 7 578
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás 261 261 261
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 15 284 15 284 15 284
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 8 706 8 706 8 706
Belpiaci támogatások
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból 1 790 1 790 1 790
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 12 995 12 995 12 995
Egyéb termelési támogatások D.39 45 025 45 025 45 025
Bér- és létszámtámogatások D.391 17 780 17 780 17 780
Szakképzési támogatás
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 6 853 6 853 6 853
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 10 927 10 927 10 927
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 18 274 18 274 18 274
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 733 733 733
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása 88 88 88
Állattenyésztési feladatok támogatása 849 849 849
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 2 272 2 272 2 272
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 89 89 89
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 44 44 44
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés)
Termelői csoportok támogatása
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 3 367 3 367 3 367
Erdei vasutak működtetésének támogatása 65 65 65
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása 83 83 83
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 10 684 10 684 10 684
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 8 971 8 971 8 971
Környezetvédelmi támogatások 3 219 3 219 3 219
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 4 012 4 012 4 012
Egyéb termelési támogatások 242 242 242
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 1 498 1 498 1 498
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011