3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(23/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2017
Támogatások D.3 1 171 989 734 896 538 480 78 210 118 206 437 093
Terméktámogatások D.31 354 626 288 383 210 173 78 210 66 243
Exporttámogatások D.312
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 354 626 288 383 210 173 78 210 66 243
Egyedi támogatások 148 117 148 117 148 117
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 29 247 29 247 29 247
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 2 469 2 469 2 469
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása 384 384 384
Piacfejlesztési támogatás
Belpiaci támogatások 15 412 3 359 3 359 12 053
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 50 621 50 621
Vidékfejlesztési Program 3 539 -30 -30 3 569
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 2 691 2 691 2 691
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása 23 936 23 936 23 936
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 78 210 78 210 78 210
Egyéb termelési támogatások D.39 817 363 446 513 328 307 118 206 370 850
Bér- és létszámtámogatások D.391 273 412 273 412 155 206 118 206
Szakképzési támogatás 11 129 11 129 11 129
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 6 406 6 406 6 406
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre 23 121 23 121 23 121
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek 40 255 40 255 40 255
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások 37 399 37 399 37 399
Megváltozott munkaképességűek támogatása 36 896 36 896 36 896
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 118 206 118 206 118 206
Termelőfelhasználás támogatása D.392 506 008 135 158 135 158 370 850
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 8 615 8 615
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 4 338 2 040 2 040 2 298
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 10 313 10 313 10 313
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 16 284 16 284 16 284
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 85 85 85
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 47 926 22 536 22 536 25 390
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása 15 048 7 076 7 076 7 972
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése 65 65 65
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 324 350 324 350
Termelői csoportok támogatása 3 441 3 441 3 441
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása 4 014 1 790 1 790 2 224
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 51 51 51
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 9 319 9 319 9 319
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés 4 937 4 936 4 936 1
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 19 642 19 642 19 642
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 1 796 1 796 1 796
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból 35 784 35 784 35 784
Egyéb támogatások D.394 37 943 37 943 37 943
Környezetvédelmi támogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 2 250 2 250 2 250
Egyéb termelési támogatások 228 228 228
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 29 570 29 570 29 570
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 695 695 695
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás 5 200 5 200 5 200

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011