3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(14/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2008
Támogatások D.3 530 928 296 609 251 358 45 251 234 319
Terméktámogatások D.31 129 558 101 423 56 172 45 251 28 135
Exporttámogatások D.312 3 609 3 609
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
EU közvetlen exporttámogatások 3 609 3 609
Belföldi terméktámogatások D.319 125 949 101 423 56 172 45 251 24 526
Egyedi támogatások 42 554 42 554 42 554
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 6 119 6 119 6 119
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 5 141 5 141 5 141
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 505 505 505
Belpiaci támogatások 8 037 8 037
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 11 419 11 419
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 1 853 1 853 1 853
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége 5 070 5 070
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 45 251 45 251 45 251
Egyéb termelési támogatások D.39 401 370 195 186 195 186 206 184
Bér- és létszámtámogatások D.391 82 527 82 527 82 527
Szakképzési támogatás 10 699 10 699 10 699
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 12 060 12 060 12 060
Munkahelyteremtő támogatás 1 472 1 472 1 472
Járulékkedvezmény visszatérítése 8 324 8 324 8 324
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 49 972 49 972 49 972
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 299 706 93 522 93 522 206 184
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 11 443 3 271 3 271 8 172
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 2 367 607 607 1 760
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása 2 512 1 548 1 548 964
Állattenyésztési feladatok támogatása 876 876 876
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 1 612 1 612 1 612
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 35 35 35
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 59 59 59
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása 43 43 43
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 34 395 5 500 5 500 28 895
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 198 198 198
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 153 161 153 161
Termelői csoportok támogatása 3 648 1 490 1 490 2 158
Félig önálló szervezetek támogatása 106 106 106
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 2 095 2 095 2 095
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 1 374 1 374 1 374
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés 691 691 691
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 67 540 67 540 67 540
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása 11 074 11 074
Kamattámogatások 6 477 6 477 6 477
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 19 137 19 137 19 137
Környezetvédelmi támogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 186 186 186
Egyéb termelési támogatások 3 648 3 648 3 648
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 14 815 14 815 14 815
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 488 488 488
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011