3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(19/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2013
Támogatások D.3 1 088 359 635 089 403 972 76 750 154 367 453 270
Terméktámogatások D.31 317 879 271 340 194 590 76 750 46 539
Exporttámogatások D.312 153 153
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
EU közvetlen exporttámogatások 153 153
Belföldi terméktámogatások D.319 317 726 271 340 194 590 76 750 46 386
Egyedi támogatások 128 611 128 611 128 611
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 12 619 12 619 12 619
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 3 940 3 940 3 940
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás
Belpiaci támogatások 16 435 337 337 16 098
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 24 939 24 939
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 2 044 2 044 2 044
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása 47 039 47 039 47 039
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége 5 349 5 349
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 76 750 76 750 76 750
Egyéb termelési támogatások D.39 770 480 363 749 209 382 154 367 406 731
Bér- és létszámtámogatások D.391 265 898 265 898 111 531 154 367
Szakképzési támogatás 239 239 239
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 8 709 8 709 8 709
Munkahelyteremtő támogatás 13 282 13 282 13 282
Járulékkedvezmény visszatérítése 3 278 3 278 3 278
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre 15 234 15 234 15 234
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása 1 911 1 911 1 911
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás 14 381 14 381 14 381
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek 25 812 25 812 25 812
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 28 685 28 685 28 685
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 154 367 154 367 154 367
Termelőfelhasználás támogatása D.392 474 841 68 110 68 110 406 731
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 10 158 2 928 2 928 7 230
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 5 133 1 384 1 384 3 749
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 14 151 8 488 8 488 5 663
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 2 585 2 585 2 585
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 191 128 128 63
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 47 939 13 025 13 025 34 914
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása 9 000 2 439 2 439 6 561
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 3 777 1 776 1 776 2 001
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 332 048 332 048
Termelői csoportok támogatása 6 778 4 428 4 428 2 350
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 1 109 603 603 506
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 3 064 3 064 3 064
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés 3 383 3 383 3 383
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 12 238 12 238 12 238
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása 13 602 1 956 1 956 11 646
Kamattámogatások 2 036 2 036 2 036
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból 7 649 7 649 7 649
Egyéb támogatások D.394 29 741 29 741 29 741
Környezetvédelmi támogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 1 663 1 663 1 663
Egyéb termelési támogatások 798 798 798
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 11 233 11 233 11 233
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 636 636 636
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás 15 411 15 411 15 411

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011