3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(13/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2007
Támogatások D.3 568 437 351 996 316 861 35 135 216 441
Terméktámogatások D.31 258 559 213 207 178 072 35 135 45 352
Exporttámogatások D.312 3 445 3 445
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
EU közvetlen exporttámogatások 3 445 3 445
Belföldi terméktámogatások D.319 255 114 213 207 178 072 35 135 41 907
Egyedi támogatások 118 126 118 126 118 126
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 6 170 6 170 6 170
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 50 367 42 352 42 352 8 015
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás 7 7 7
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 2 031 2 031 2 031
Belpiaci támogatások 8 297 8 297
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 7 562 7 562
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 1 642 1 642 1 642
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége 25 777 7 744 7 744 18 033
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 35 135 35 135 35 135
Egyéb termelési támogatások D.39 309 878 138 789 138 789 171 089
Bér- és létszámtámogatások D.391 65 118 65 118 65 118
Szakképzési támogatás 8 502 8 502 8 502
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 9 750 9 750 9 750
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése 5 798 5 798 5 798
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 41 068 41 068 41 068
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 233 314 62 225 62 225 171 089
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 887 571 571 1 316
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 224 224 224
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 1 419 1 419 1 419
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 229 229 229
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 117 117 117
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása 472 472 472
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 33 318 6 280 6 280 27 038
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 572 82 82 490
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 128 213 128 213
Termelői csoportok támogatása 3 356 718 718 2 638
Félig önálló szervezetek támogatása 215 44 44 171
Erdősítés támogatása 9 098 1 823 1 823 7 275
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 7 082 7 082 7 082
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 553 553 553
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés 6 734 6 734 6 734
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 24 344 20 396 20 396 3 948
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 15 481 15 481 15 481
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 11 446 11 446 11 446
Környezetvédelmi támogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 69 69 69
Egyéb termelési támogatások 241 241 241
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 10 456 10 456 10 456
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 680 680 680
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011