3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(10/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2004
Támogatások D.3 407 359 326 827 314 984 11 843 80 532
Terméktámogatások D.31 200 580 199 735 187 892 11 843 845
Exporttámogatások D.312 1 558 1 071 1 071 487
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 1 071 1 071 1 071
EU közvetlen exporttámogatások 487 487
Belföldi terméktámogatások D.319 199 022 198 664 186 821 11 843 358
Egyedi támogatások 61 215 61 215 61 215
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 6 370 6 370 6 370
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 85 431 85 431 85 431
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás 71 71 71
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 15 219 15 219 15 219
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 17 210 17 210 17 210
Belpiaci támogatások 85 85
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 273 273
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 1 305 1 305 1 305
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 11 843 11 843 11 843
Egyéb termelési támogatások D.39 206 779 127 092 127 092 79 687
Bér- és létszámtámogatások D.391 80 807 80 807 80 807
Szakképzési támogatás 3 930 3 930 3 930
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 11 604 11 604 11 604
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 65 273 65 273 65 273
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 117 851 38 164 38 164 79 687
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 43 43 43
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 241 241 241
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 1 900 1 900 1 900
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 332 332 332
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 93 93 93
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása 3 580 3 580 3 580
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 1 594 1 594 1 594
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése 2 701 2 701 2 701
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 348 348 348
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 79 687 79 687
Termelői csoportok támogatása
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 3 963 3 963 3 963
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 23 369 23 369 23 369
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 8 121 8 121 8 121
Környezetvédelmi támogatások 4 385 4 385 4 385
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 394 394 394
Egyéb termelési támogatások 223 223 223
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 3 119 3 119 3 119
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011