3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(5/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
1999
Támogatások D.3 219 600 219 600 205 371 14 229
Terméktámogatások D.31 169 681 169 681 155 452 14 229
Exporttámogatások D.312 21 877 21 877 21 877
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 21 877 21 877 21 877
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 147 804 147 804 133 575 14 229
Egyedi támogatások 53 219 53 219 53 219
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 17 936 17 936 17 936
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása 11 508 11 508 11 508
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 10 316 10 316 10 316
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás 236 236 236
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 20 796 20 796 20 796
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 17 034 17 034 17 034
Belpiaci támogatások
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 971 971 971
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból 1 559 1 559 1 559
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 14 229 14 229 14 229
Egyéb termelési támogatások D.39 49 919 49 919 49 919
Bér- és létszámtámogatások D.391 20 066 20 066 20 066
Szakképzési támogatás
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 6 346 6 346 6 346
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 13 720 13 720 13 720
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 20 162 20 162 20 162
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 662 662 662
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 814 814 814
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 2 816 2 816 2 816
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 285 285 285
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 102 102 102
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés)
Termelői csoportok támogatása
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 3 317 3 317 3 317
Erdei vasutak működtetésének támogatása 98 98 98
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása 91 91 91
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 11 977 11 977 11 977
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 9 691 9 691 9 691
Környezetvédelmi támogatások 4 331 4 331 4 331
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 3 695 3 695 3 695
Egyéb termelési támogatások 348 348 348
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 1 317 1 317 1 317
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011