3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(11/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2005
Támogatások D.3 449 242 294 492 276 294 18 198 154 750
Terméktámogatások D.31 215 321 184 667 166 469 18 198 30 654
Exporttámogatások D.312 10 397 -2 -2 10 399
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás -2 -2 -2
EU közvetlen exporttámogatások 10 399 10 399
Belföldi terméktámogatások D.319 204 924 184 669 166 471 18 198 20 255
Egyedi támogatások 55 524 55 524 55 524
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 14 437 14 437 14 437
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 90 133 90 133 90 133
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás 2 2 2
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 862 862 862
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 36 36 36
Belpiaci támogatások 6 807 6 807
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 942 942 942
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége 17 983 4 535 4 535 13 448
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 18 198 18 198 18 198
Egyéb termelési támogatások D.39 233 921 109 825 109 825 124 096
Bér- és létszámtámogatások D.391 74 659 74 659 74 659
Szakképzési támogatás 4 914 4 914 4 914
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 13 500 13 500 13 500
Munkahelyteremtő támogatás 263 263 263
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 55 982 55 982 55 982
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 152 931 28 835 28 835 124 096
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 1 608 390 390 1 218
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 745 745 745
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 1 184 1 184 1 184
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 223 223 223
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 72 72 72
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása 306 306 306
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 35 347 7 350 7 350 27 997
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 1 870 1 056 1 056 814
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 93 744 93 744
Termelői csoportok támogatása 229 46 46 183
Félig önálló szervezetek támogatása 175 35 35 140
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 3 584 3 584 3 584
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 13 844 13 844 13 844
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 6 331 6 331 6 331
Környezetvédelmi támogatások 340 340 340
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 117 117 117
Egyéb termelési támogatások 224 224 224
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 5 650 5 650 5 650
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011