3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(24/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2018
Támogatások D.3 1 097 241 637 034 516 382 16 434 104 218 460 207
Terméktámogatások D.31 340 836 259 412 242 978 16 434 0 81 424
Exporttámogatások D.312 0 0 0 0 0 0
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 0 0
EU közvetlen exporttámogatások 0 0
Belföldi terméktámogatások D.319 340 836 259 412 242 978 16 434 0 81 424
Egyedi támogatások 184 970 184 970 184 970
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 29 696 29 696 29 696
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása 0 0
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 2 565 2 565 2 565
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás 0 0
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 0 0
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása 0 0
Piacfejlesztési támogatás 0 0
Belpiaci támogatások 6 891 622 622 6 269
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 70 701 0 70 701
Vidékfejlesztési Program 4 454 0 4 454
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 3 126 3 126 3 126
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból 0 0
Távhőszolgáltatás támogatása 21 999 21 999 21 999
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége 0 0
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 16 434 16 434 16 434
Egyéb termelési támogatások D.39 756 405 377 622 273 404 0 104 218 378 783
Bér- és létszámtámogatások D.391 258 169 258 169 153 951 0 104 218 0
Szakképzési támogatás 7 629 7 629 7 629
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 6 797 6 797 6 797
Munkahelyteremtő támogatás 0 0
Járulékkedvezmény visszatérítése 0 0
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre 15 667 15 667 15 667
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása 0 0
Kiegészítő munkáltatói támogatás 0 0
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás 0 0
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek 40 378 40 378 40 378
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások 43 046 43 046 43 046
Megváltozott munkaképességűek támogatása 40 434 40 434 40 434
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 104 218 104 218 104 218
Termelőfelhasználás támogatása D.392 467 514 88 731 88 731 0 0 378 783
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 8 926 0 8 926
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 976 158 158 818
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása 0 0
Állattenyésztési feladatok támogatása 11 781 11 781 11 781
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 5 452 5 452 5 452
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 0 0
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 1 020 254 254 766
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása 0 0
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 30 918 5 000 5 000 25 918
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása 4 251 687 687 3 564
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése 644 644 644
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 0 0
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 336 414 0 336 414
Termelői csoportok támogatása 2 902 2 902 2 902
Félig önálló szervezetek támogatása 0 0
Erdősítés támogatása 2 770 393 393 2 377
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 35 35 35
Erdei vasutak működtetésének támogatása 0 0
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása 0 0
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 2 941 2 941 2 941
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása 0 0
Agrár kárenyhítés 7 211 7 211 7 211
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 21 424 21 424 21 424
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása 0 0
Kamattámogatások 2 534 2 534 2 534
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból 27 315 27 315 27 315
Egyéb támogatások D.394 30 722 30 722 30 722 0 0 0
Környezetvédelmi támogatások 0 0
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 1 842 1 842 1 842
Egyéb termelési támogatások 17 17 17
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 24 335 24 335 24 335
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 842 842 842
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás 3 686 3 686 3 686

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011