3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(24/24)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2018
Támogatások D.3 1 192 842 732 635 526 511 102 065 104 059 460 207
Terméktámogatások D.31 435 275 353 851 251 786 102 065 81 424
Exporttámogatások D.312
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 435 275 353 851 251 786 102 065 81 424
Egyedi támogatások 193 778 193 778 193 778
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 29 696 29 696 29 696
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 2 565 2 565 2 565
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás
Belpiaci támogatások 6 891 622 622 6 269
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 70 701 70 701
Vidékfejlesztési Program 4 454 4 454
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 3 126 3 126 3 126
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból
Távhőszolgáltatás támogatása 21 999 21 999 21 999
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 102 065 102 065 102 065
Egyéb termelési támogatások D.39 757 567 378 784 274 725 104 059 378 783
Bér- és létszámtámogatások D.391 259 331 259 331 155 272 104 059
Szakképzési támogatás 7 629 7 629 7 629
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 6 797 6 797 6 797
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre 17 016 17 016 17 016
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek 40 350 40 350 40 350
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások 43 046 43 046 43 046
Megváltozott munkaképességűek támogatása 40 434 40 434 40 434
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 104 059 104 059 104 059
Termelőfelhasználás támogatása D.392 467 514 88 731 88 731 378 783
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 8 926 8 926
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 976 158 158 818
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 11 781 11 781 11 781
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 5 452 5 452 5 452
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 1 020 254 254 766
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környezetvédelmi Program 30 918 5 000 5 000 25 918
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása 4 251 687 687 3 564
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése 644 644 644
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 336 414 336 414
Termelői csoportok támogatása 2 902 2 902 2 902
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása 2 770 393 393 2 377
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 35 35 35
Erdei vasutak működtetésének támogatása
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 2 941 2 941 2 941
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés 7 211 7 211 7 211
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 21 424 21 424 21 424
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 2 534 2 534 2 534
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból 27 315 27 315 27 315
Egyéb támogatások D.394 30 722 30 722 30 722
Környezetvédelmi támogatások
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 1 842 1 842 1 842
Egyéb termelési támogatások 17 17 17
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 24 335 24 335 24 335
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 842 842 842
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás 3 686 3 686 3 686
Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011