3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(2/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
1996
Támogatások D.3 147 109 147 109 136 288 10 821
Terméktámogatások D.31 115 907 115 907 105 086 10 821
Exporttámogatások D.312 42 982 42 982 42 982
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 42 982 42 982 42 982
EU közvetlen exporttámogatások
Belföldi terméktámogatások D.319 72 925 72 925 62 104 10 821
Egyedi támogatások 34 610 34 610 34 610
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása 986 986 986
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 4 146 4 146 4 146
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 8 358 8 358 8 358
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása
Piacfejlesztési támogatás 12 975 12 975 12 975
Belpiaci támogatások
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások
Vidékfejlesztési Program
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból 1 029 1 029 1 029
Távhőszolgáltatás támogatása
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 10 821 10 821 10 821
Egyéb termelési támogatások D.39 31 202 31 202 31 202
Bér- és létszámtámogatások D.391 11 591 11 591 11 591
Szakképzési támogatás 3 003 3 003 3 003
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 2 061 2 061 2 061
Munkahelyteremtő támogatás
Járulékkedvezmény visszatérítése
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása
Kiegészítő munkáltatói támogatás
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások
Megváltozott munkaképességűek támogatása 6 527 6 527 6 527
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények
Termelőfelhasználás támogatása D.392 11 938 11 938 11 938
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 846 846 846
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása
Állattenyésztési feladatok támogatása 939 939 939
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 1 875 1 875 1 875
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 203 203 203
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 197 197 197
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés)
Termelői csoportok támogatása
Félig önálló szervezetek támogatása
Erdősítés támogatása
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 2 501 2 501 2 501
Erdei vasutak működtetésének támogatása 58 58 58
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása 79 79 79
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása
Agrár kárenyhítés
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás)
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása
Kamattámogatások 5 240 5 240 5 240
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból
Egyéb támogatások D.394 7 673 7 673 7 673
Környezetvédelmi támogatások 780 780 780
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 3 644 3 644 3 644
Egyéb termelési támogatások
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 3 249 3 249 3 249
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011