3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai (1995–)(25/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Kormányzat + Európai Unió Intézményei Kormányzat Központi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok Európai Unió Intézményei
S2+S13 S.13 S.1311 S.1313 S.1314 S2
2019
Támogatások D.3 1 158 636 705 266 583 719 17 329 104 218 453 370
Terméktámogatások D.31 384 482 307 853 290 524 17 329 0 76 629
Exporttámogatások D.312 0 0 0 0 0 0
Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás 0 0
EU közvetlen exporttámogatások 0 0
Belföldi terméktámogatások D.319 384 482 307 853 290 524 17 329 0 76 629
Egyedi támogatások 210 690 210 690 210 690
Állatjóléti, piac fejlesztési támogatások 31 918 31 918 31 918
Rádió és televízió közszolgáltatási tevékenység támogatása 0 0
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 2 272 2 272 2 272
Erdőkárok elhárításához nyújtott támogatás 0 0
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 0 0
Online adatkapcsolatra képes pénztárgép beszerzésének támogatása 0 0
Piacfejlesztési támogatás 0 0
Belpiaci támogatások 9 219 629 629 8 590
EU egyéb közvetlen mezőgazdasági terméktámogatások 64 571 0 64 571
Vidékfejlesztési Program 3 468 0 3 468
Támogatások a Nemzeti Kulturális Alapból 3 137 3 137 3 137
Támogatások Turisztikai Célelőirányzatból 0 0
Távhőszolgáltatás támogatása 41 878 41 878 41 878
Mezőgazdasági intervenció árfolyam különbsége 0 0
Személyszállításhoz önkormányzati támogatás 17 329 17 329 17 329
Egyéb termelési támogatások D.39 774 154 397 413 293 195 0 104 218 376 741
Bér- és létszámtámogatások D.391 259 592 259 592 155 374 0 104 218 0
Szakképzési támogatás 9 824 9 824 9 824
Foglalkoztatást elősegítő támogatás 8 198 8 198 8 198
Munkahelyteremtő támogatás 0 0
Járulékkedvezmény visszatérítése 0 0
Startmunka program támogatásai államháztartáson kívülre 11 414 11 414 11 414
Kötelező legkisebb munkabér emelés támogatása 0 0
Kiegészítő munkáltatói támogatás 0 0
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző támogatás 0 0
Szakképzési hozzájárulást csökkentő tételek 39 493 39 493 39 493
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjaihoz kapcsolódó támogatások 44 093 44 093 44 093
Megváltozott munkaképességűek támogatása 42 352 42 352 42 352
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények 104 218 104 218 104 218
Termelőfelhasználás támogatása D.392 490 910 114 169 114 169 0 0 376 741
Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása 8 053 0 8 053
Termőföld minőségi védelme, hasznosítása 935 279 279 656
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlat támogatása 0 0
Állattenyésztési feladatok támogatása 12 793 12 793 12 793
Állatkártalanítás és állati hulla megsemmisítésének támogatása 16 529 16 529 16 529
Vadgazdálkodási tevékenységek támogatása 0 0
Halgazdálkodási tevékenységek támogatása 784 234 234 550
Vízgazdálkodási tevékenységek támogatása 0 0
Nemzeti Agrár Környzetvédelmi Program 22 641 6 753 6 753 15 888
NATURA 2000 gazdálkodás támogatása 4 791 1 429 1 429 3 362
Agrárgazdasági szolgáltatás fejlesztése 204 204 204
Agrárgazdasági szaktanácsadás támogatása 0 0
Egységes területalapú támogatás (SAPS és Zöldítés) 346 192 0 346 192
Termelői csoportok támogatása 2 645 2 645 2 645
Félig önálló szervezetek támogatása 0 0
Erdősítés támogatása 2 684 644 644 2 040
Erdészeti közcélú feladatok támogatása 32 32 32
Erdei vasutak működtetésének támogatása 0 0
Jóléti és parkerdőfenntartás támogatása 0 0
Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 6 630 6 630 6 630
Zöldség-, gyümölcstermesztés és feldolgozás támogatása 0 0
Agrár kárenyhítés 8 010 8 010 8 010
Földalapú támogatás (TOP-UP, Átmeneti Nemzeti Támogatás) 19 497 19 497 19 497
Cukoripari szerkezetátalakítás támogatása 0 0
Kamattámogatások 3 342 3 342 3 342
Filmtámogatás a Magyar Nemzeti Filmalapból 35 148 35 148 35 148
Egyéb támogatások D.394 23 652 23 652 23 652 0 0 0
Környezetvédelmi támogatások 0 0
Beruházás ösztönzési célelőirányzat, gazdaságfejlesztési támogatás 3 170 3 170 3 170
Egyéb termelési támogatások 15 15 15
Műszaki fejlesztési támogatás Innovációs Alapból 18 120 18 120 18 120
Kisforgalmú gyógyszertárak támogatása 1 040 1 040 1 040
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás 1 307 1 307 1 307
Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011