HSSz – Tagok – Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)

A szervezet neve:

Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)

Intézményi elérhetőség:

Budapest, Zsil u. 3, 1093
statisztika@aki.gov.hu
A statisztikai tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket megválaszolja Bábáné Demeter Edit (demeter.edit@aki.gov.hu, +3670-501-1004).

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) információkat gyűjt és elemez, tudományos kutatásokat végez, és ezek tárgyilagos eredményeit kiadványaiban adja közre.
Az AKI 1954 óta áll a magyar agrárgazdaság, a magyar vidék szolgálatában. A Földművelésügyi Minisztérium által felügyelt intézet százharminc munkatársának egyharmada kutatással, a többi információszervezéssel és -elemzéssel foglalkozik. Az AKI tevékenységével hozzájárul a gyakorlati kormányzati munka és az agrárpolitika tudományos megalapozásához, ugyanakkor tudatosan törekszik arra, hogy eredményeit az agrárgazdaság szereplői és partnerei számára hozzáférhetővé tegye. Az AKI két pillére az Információs, illetve a Kutatási Igazgatóság. A Kutatási Igazgatóság kutatásainak középpontjában az EU Közös Agrárpolitikája áll, emellett figyelemmel kíséri a mezőgazdaság és az élelmiszeripar globális trendjeit, a versenyképességet, a jövedelemelosztás arányait, a birtokpolitikát. Kutatja továbbá a vidéken élők megélhetési lehetőségeit és jövedelemviszonyait, a környezet állapotát, valamint a vidéki értékek megőrzésének módjait. Az Információs Igazgatóság a kutatás és a gyakorlat számára is fontos EU-konform információs rendszereket működtet, amelyekkel uniós adatszolgáltatási kötelezettségeink is teljesíthetők. Ezek a következők:

  • Tesztüzemi rendszer (FADN)
  • Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR)
  • Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

Az AKI mint a HSSZ tagja hivatalos statisztikai adatgyűjtést végez. Jelenleg 16 darab adatgyűjtést hajt végre.

  • Az agráriumhoz, azon belül a mezőgazdasági termeléshez, a mezőgazdasági inputellátáshoz, akvakultúrához, valamint az élelmiszeriparhoz kapcsolódó adatgyűjtés.
  • Információ gyűjtése a gazdálkodás során felhasznált inputanyagok értékesítéséről (műtrágya, növényvédő szer, vetőmagok és mezőgazdasági gépek forgalmi adatai).
  • Kisebb mezőgazdasági ágazatokról adatgyűjtés, mint az akvakultúra, dísznövénytermelés és gyógynövény-felvásárlás.
  • Adatgyűjtés a mezőgazdasági és élelmiszeripari cégek beruházásairól és pénzügyi adatairól, a mezőgazdasági biztosításokról, az élelmiszeripar kapacitásairól.
  • Információk gyűjtése az aktuális mezőgazdasági munkák helyzetéről, az öntözésről, valamint a vágóhidak élőállat vágásáról és a takarmánygyártásról is.

 

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2018

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2018

 

A szervezet adatgyűjtéseinek, adatátvételeinek fejezete a 2017. évi OSAP-ban

Az OSAP keretében 2017-ben begyűjtött adatkörök

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Agrárgazdasági Kutató Intézet Honlapja

Statisztikai jelentések, információk

Agrárstatisztikai Információs Rendszer

Tesztüzemi Rendszer (FADN)

Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR)

Az adatgyűjtés módszertana

Ezeket az információkat az AKI metaadatbázisa és a minőségjelentések tartalmazzák.

Statisztikai szabályzatok, politikák.

Tájékoztatási naptár