HSSz – Tagok – Agrárminisztérium (AM)

A szervezet neve:

Agrárminisztérium (AM)

 

Az Agrárminisztérium (AM) a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény, továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (statútum rendelet) 162. §-a alapján a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény szerinti Földművelésügyi Minisztérium átnevezésével működik tovább.”

Intézményi elérhetőség:

Budapest, Kossuth Lajos tér 11, 1055
agrarkozgazdasagifo@fm.gov.hu
A statisztikával kapcsolatosan felmerülő kérdésekben a felhasználóknak információt nyújt: Páll Zsombor (zsombor.pall@fm.gov.hu).

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Földművelésügyi Minisztérium az agrárgazdaság hitelezési folyamatait, a környezet állapotát, valamint az erdő- és vadgazdálkodás helyzetét bemutató statisztikai adatokat állít elő és publikál. A Földművelésügyi Minisztérium az agrárgazdaság helyzetét bemutató statisztikák fejlesztése érdekében együttműködik a Központi Statisztikai Hivatallal és az Agrárgazdasági Kutató Intézettel.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

  • Az agrárgazdasági hitelekkel kapcsolatos statisztikák valamennyi agrárhitelezéssel foglalkozó pénzintézet negyedéves adatszolgáltatásán alapulnak, és bemutatják a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén működő egyéni gazdaságok, illetve a gazdasági szervezetek teljes hitelállományát és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hiteleinek összegét a hitel pénzneme, futamideje, célja, valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája szerint.
  • A környezeti statisztikai adatok egyrészt mérőállomások adatai alapján számszerűsítik a levegő károsanyag-tartalmát, másrészt a védett természeti területek nagyságáról adnak éves gyakoriságú tájékoztatást.
  • Az erdészeti adatok a szaporítóanyag-termelést, a fakitermelést és -feldolgozást és erdészeti foglalkoztatást mutatják be évenként, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal állítja elő őket.
  • A vadgazdálkodással kapcsolatos statisztikák a Szent István Egyetem által működtetett Országos Vadászati Adattárból származnak, és a vadgazdálkodás (tenyésztés, telepítés, takarmányozás, lelövés, befogás) és a vadállomány főbb adatait tartalmazzák éves gyakorisággal.

 

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2018

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2018

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek, 2018

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek adatkörei, 2018

 

A szervezet adatgyűjtéseinek, adatátvételeinek fejezete a 2017. évi OSAP-ban

Az OSAP keretében 2017-ben begyűjtött adatkörök

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Jelentés az agrárgazdaság helyzetéről

 

Az agrárgazdaság hitelei:

Központi Statisztikai Hivatal

Agrárgazdasági Kutatóintézet

 

Környezetvédelem:

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat

European Environment Agency

Természetvédelmi adatok (A Magyar Állami Természetvédelem Hivatalos Honlapja)

Natura 2000 honlapja

European Environment Agency – Air quality index

 

Erdészet:

Agrárgazdasági Statisztikai Zsebkönyv

Országos Vadgazdálkodási Adattár