HSSz – Tagok – Igazságügyi Minisztérium (IM)

A szervezet neve:

Igazságügyi Minisztérium (IM)

Intézményi elérhetőség:

Budapest, Kossuth Lajos tér 4, 1055
statisztika@im.gov.hu
A felmerülő kérdésekben dr. Novák János tud tájékoztatást adni(janos.novak@im.hu).

Hivatalos statisztikai tevékenység:

Az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó szervek, szervezetek (pártfogó felügyelők, közvetítők, közvetítőket foglalkoztató jogi személyek) igazságügyi statisztikai adatainak gyűjtése, összesítése, néhány esetben az adatok rövid elemzése. A közjegyzők tevékenységével kapcsolatos adatok gyűjtése: a fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozó adatok, a hitelbiztosítéki nyilatkozatokkal kapcsolatos adatok és az elintézett ügyek ügyforgalmi adatai. A törvényszékeken működő végrehajtói irodák és a törvényszéki végrehajtók tevékenysége adatainak, továbbá az önálló bírósági végrehajtók tevékenységét bemutató ügyforgalmi adatok gyűjtése.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

  • A bírósági végrehajtás adatai (negyedévente)
  • Az igazságügyi pártfogó felügyelői tevékenység adatai (félévente)
  • A Magyar Országos Közjegyzői Kamara adatszolgáltatása
  • A közvetítői eljárással érintett ügyek adatai

 

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek, 2018

Kormányrendeleten alapuló kötelező statisztikai adatgyűjtések, adatátvételek adatkörei, 2018

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek, 2018

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek adatkörei, 2018

 

A szervezet adatgyűjtéseinek, adatátvételeinek fejezete a 2017. évi OSAP-ban

Az OSAP keretében 2017-ben begyűjtött adatkörök

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=5&type=308#!DocumentBrowse