HSSz – Tagok – Magyar Nemzeti Bank (MNB)

A szervezet neve:

Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Intézményi elérhetőség:

Budapest, Szabadság tér 9, 1054
stftit@mnb.hu

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény felhatalmazása alapján az MNB a feladatai ellátásához és az Európai Központi Bankkal szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez statisztikai információkat gyűjt és hoz nyilvánosságra a pénzügyi közvetítő rendszerről, illetve a gazdaság állapotáról és működéséről. A statisztikák összeállításához az MNB elsősorban a pénzügyi szervezetektől és a külföldi gazdasági kapcsolatokkal rendelkező vállalatoktól gyűjt információkat, továbbá adatokat vesz át a Hivatalos Statisztikai Szolgálat egyes tagjaitól, illetve az államigazgatás egyes intézményeitől. A jegybank felelősségi körébe tartozó pénzügyi statisztikák összeállítása és közzététele a vonatkozó nemzetközi statisztikai szabványok és előírások szerint történik.

 

Az MNB elsősorban a saját maga által kibocsátott rendeleteken keresztül gyűjt adatokat, ugyanakkor korlátozott mértékben az OSAP keretében is.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

  • Monetárismérleg- és kamatstatisztikák
  • Fizetésimérleg-statisztikák
  • Értékpapír-statisztikák
  • Pénzügyi számlák (a nemzeti számlák része)
  • Pénzforgalmi, fizetési rendszerre vonatkozó statisztikák
  • Pénzügyi stabilitási, makroprudenciális statisztikák
  • Ár- és árfolyamstatisztikák
  • A pénzügyi közvetítő rendszerre vonatkozó statisztikák

 

Az MNB által elrendelt adatszolgáltatásokat tartalmazó jogszabályok

 

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek, 2018

Kormányrendeleten kívüli kötelező statisztikai adatfelvételek adatkörei, 2018

 

A szervezet adatgyűjtéseinek, adatátvételeinek fejezete a 2017. évi OSAP-ban

Az OSAP keretében 2017-ben begyűjtött adatkörök

Az előállított adatok, statisztikai kiadványok elérhetősége:

Magyar Nemzeti Bank weboldala, Statisztika aloldal