Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

A szegénység valamennyi formájának felszámolása mindenhol

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

2014 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A hátrányos helyzetűek és a halmozottan hátrányos helyzetűek száma egyaránt csökkent 2018 és 2019 között.
A legtöbb hátrányos helyzetű gyermek és fiatal felnőtt esetében a szülő alacsony iskolai végzettsége játszotta a főszerepet.
A legjobb és legrosszabb helyzetű térségek esetében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek aránya között 29-szeres a különbség.
Definíciók
Relevancia
Elemzés

Definíciók

Hátrányos helyzetű (HH) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (RGYK) jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek vagy fiatal felnőtt, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, alacsony foglalkoztatottságú, vagy a gyermek elégtelen lakókörnyezetben, illetve lakáskörülmények között élő gyermek vagy fiatal felnőtt. Halmozottan hátrányos helyzetű az, aki esetében a HH-ként meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, továbbá a nevelésbe vett gyermek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

2013. szeptember 1-jétől a gyermekvédelmi törvény szabályozza a HH-s és a HHH-s gyermek (fiatal felnőtt) fogalmát, tekintettel e fogalomnak a köznevelés területénél általánosabb, gyermekvédelmi szempontú jelentőségére. Az újraszabályozással a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet kompenzálására a korábbinál szélesebb körben nyílt lehetőség, így például már 0–24 éves kor között lehet igényelni a minősítést a települési önkormányzatok jegyzőitől, miközben az elbírálás alapjául továbbra is az RGYK-ra való jogosultság számít.

A 2019. évi adatok alapján minden 9. kiskorú gyermek kap HH vagy HHH minősítést, ami a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) részesülők háromnegyede. A minősítés alapjául három tényező szolgál: a szülő, illetve a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége vagy alacsony foglalkoztatottsága, valamint az elégtelen lakó- és lakáskörülmények. Az RGYK-ra való jogosultságon kívül egy tényező megléte a hátrányos helyzet, legalább két tényező pedig a halmozottan hátrányos helyzet fennállását jelenti. A családjából kiemelt, szakellátást nyújtó intézményekben elhelyezett, nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő, tanulói, hallgatói jogviszonyban állók esetében az illetékes járási gyámhivatal hivatalból állapítja meg a halmozottan hátrányos helyzet fennállását.

Relevancia

A társadalmi felzárkózás olyan viszonyok kialakítását kívánja meg, amelyek hosszú távon mindenki számára biztosítják a társadalmi-gazdasági részvétel alapfeltételeit. A gyermekkori hátrányok feltárása és mielőbbi leküzdése kulcsfontosságú a későbbi boldogulás szempontjából. A nehéz sorsú gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében a gyermekjólét és a gyermekvédelem komplex rendszere kínál többféle beavatkozási lehetőséget.

Elemzés

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet jegyzői magállapításának 2013-as megindulását követő első évben, 2014-ben volt a legmagasabb a HH és HHH minősítésben részesült kiskorú és nagykorú gyermekek száma, ekkor a 0–24 éves korosztályból mintegy 230 ezer fő volt érintett. A kétféle kategóriába tartozó személyek összesített száma 2016-ban érte el ismét ezt a szintet, ekkorra azonban már jelentősen átalakult összetétellel: a halmozottan hátrányos helyzetűek a korábbi, majdnem kétszeres számarányukhoz képest ebben az évben már csak negyedével voltak többen a HH-s minősítésűeknél. Az azóta eltelt években ez a tendencia annyiban módosult, hogy immár a HH és HHH minősítésű személyek összesített száma is évről évre csökkenni kezdett, míg a HHH minősítésűek aránya annyival kevesebb lett, hogy a két kategóriába tartozók száma majdnem egy szintre került. A jelenségre vélhetően abban kell keresni a választ, hogy a szülők közmunkaprogramokban történő foglalkoztatása révén a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához szükséges egyik ismérv, a szülők alacsony foglalkoztatottsága sokak esetében nem állt többé fenn. Ezzel párhuzamosan sokaknak megszűnt az RGYK-ra való jogosultsága is; évről évre ugyanis egyre kevesebben részesülnek ebben a támogatásban, a 2019 végén ily módon támogatottak száma mintegy 12%-kal volt kevesebb az előző év végén részesülőkénél.

A 2019 végén nyilvántartott hátrányos helyzet megállapításában érintett gyermekek és fiatal felnőttek majdnem 85%-ánál a szülő, családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, 10%-ánál annak alacsony foglalkoztatottsága, az érintettek 5%-ánál az elégtelen lakáskörülmények játszottak szerepet abban, hogy az RGYK-ra jogosult gyermek a HH minősítést is megkapta. A HHH minősítéssel rendelkező gyermekek és fiatal felnőttek esetében legnagyobb arányban (44%) a szülő alacsony iskolai végzettsége és az elégtelen lakáskörülmények voltak jellemzőek, ezt követte az alacsony foglalkoztatottsággal párosuló alacsony iskolázottság (42%), jóval kisebb arányban az alacsony foglalkoztatottság és az elégtelen lakáskörülmények fennállása (7%), valamint mindhárom körülmény együttes megléte (7%).

A HH vagy HHH minősítéssel rendelkező gyermekek és fiatal felnőttek ezer azonos korú lakosra vetített aránya országosan 79,8 fő, azonban rendkívüli területi eltérések mutatkoznak az országban. A leghátrányosabb Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol az országos átlagnál e mutató alapján majdnem négyszer több gyermek és fiatal felnőtt él olyan szülők gondozásában, akik alacsony iskolai végzettségük, foglalkoztatottságuk, illetve rossz lakókörnyezetük miatt nem tudnak megfelelő életminőséget biztosítani gyermekük számára. Az észak-magyarországi és észak-alföldi régiók mellett Dél-Dunántúlon és Békés megyében haladja meg ez az arány az országos átlagot. A helyzet a fővárosban és Győr-Moson-Sopron megyében a legjobb, ahol ezer 25 évesnél fiatalabb lakosból mindössze 8, illetve 10 helyzete számít hátrányosnak.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.