Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére

Környezetvédelmi ráfordítások

2014 óta
2015 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A nemzetgazdaság környezetvédelmi beruházásainak aránya az összes beruházáshoz viszonyítva 2017-ben 4,2 százalékponttal volt alacsonyabb a 2014. évi értékhez képest.
2017-ben a szennyvízkezeléshez, illetve hulladékgazdálkodáshoz köthető környezetvédelmi beruházások 53, illetve 26%-os arányt képviseltek az összes környezetvédelmi beruházáson belül.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés

Definíciók

Környezetvédelmi beruházásnak minősül minden olyan beruházási ráfordítás, amelynek elsődleges célja a környezetszennyezés vagy bármilyen más környezetkárosítás megelőzése, csökkentése és megszüntetése. Ezek a beruházások valamely környezetvédelmi feladat miatt merülnek fel, és egyértelműen, közvetlenül a környezetvédelmi feladat megvalósításához rendelhetők.

Relevancia

A környezetvédelmi beruházások alapvető célja a környezet állapotának javítása, a jövőbeli környezeti károk megelőzése, a káros hatások minimalizálása.

Elemzés

A környezetvédelmi beruházások értéke 2014-ben 431 milliárd, 2015-ben 554 milliárd forint volt, majd erősen lecsökkenve 2016-ban és 2017-ben 140, illetve 155 milliárd forintot tett ki. A jelentős csökkenés oka, hogy a 2007–2013-as uniós költségvetési ciklus projektjeinek záró munkálatai miatt 2014-ben és 2015-ben kiemelkedő beruházási teljesítmény valósult meg, az ezt követő években viszont, a 2014–2020-as ciklushoz tartozó, jelentős összértékű projektek többsége még nem realizálódott tárgyieszköz-beruházásokban. A nemzetgazdaság összes beruházásához képest történő visszaesés (2015-ben az összes beruházás 7,2, 2017-ben 1,8%-a volt környezetvédelmi jellegű) azzal magyarázható, hogy a környezetvédelmi beruházások a többi beruházásnál is jobban kötődnek az uniós forrásokhoz.

2017-ben a nemzetgazdaság környezetvédelmi beruházásainak 53%-át szennyvízkezelésre, 26%-át hulladékgazdálkodásra fordították, e két tevékenység részesedése meghatározó volt az ezt megelőző években is. Az összes többi környezetvédelmi beruházás (levegőtisztaság- és klímavédelem, táj- és természetvédelem, talaj és felszín alatti vizek védelme stb.) részesedése 21% volt 2017-ben.

Nemzetközi kitekintés

A környezetvédelmi beruházások aránya 2017-ben az unió tagországai közül Szlovéniában volt a legmagasabb, az összes beruházás 3,5%-a, a legalacsonyabb pedig Írországban (0,5%). Magyarország e mutató tekintetében az uniós országok középmezőnyében helyezkedik el, 0,2 százalékponttal elmaradva az EU28 átlagától.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.