Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére

Csomagolási hulladék

2004 óta
2016 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Az egy főre jutó csomagolási hulladék 2012 óta növekszik, 2017-ben 129 kilogramm/fő volt.
2004 óta 14 százalékponttal nőtt Magyarországon a csomagolási hulladék hasznosítási aránya.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés

Definíciók

Csomagolásnak tekinthető valamennyi olyan, bármilyen tulajdonságú anyagból készült termék, amelyet áru tartására, megóvására, átadására, átvételére, szállítására, valamint bemutatására használnak, beleértve minden árut a nyersanyagoktól kezdve a feldolgozott árucikkekig, továbbá az ugyanilyen célra használt egyszer használatos árucikkeket. Csomagolási hulladéknak minősül a hulladékká vált csomagolás, csomagolószer, ide nem értve az ipari vagy a termelési tevékenység során képződő gyártási vagy maradék hulladékot [442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet].

Relevancia

A hulladékgazdálkodás területén cél a hulladékok keletkezésének minimalizálása. Ez megelőzéssel, hatékonyabb alapanyag-felhasználással, újrahasználatra történő előkészítéssel és az újrafeldolgozott anyagok magasabb arányával teljesíthető. Elértük a csomagolási hulladékokra vonatkozó 2005/20/EK irányelvben meghatározott célértéket, miszerint hazánknak 2012-től a csomagolási hulladék legalább 60%-át hasznosítania kell.

Elemzés

Az egy főre jutó csomagolási hulladék mennyisége hazánkban 2004-től kezdve 2008-ig folyamatosan nőtt, 2009–2011 között azonban a gazdasági válság miatt bekövetkezett fogyasztási visszaesés következtében jelentősen csökkent. 2012 óta ismét emelkedik az összmennyiség, ezen belül is a csomagolási papír hulladék mennyisége nő jelentősen.

Hazánkban a csomagolási hulladék hasznosítási aránya 2004 és 2011 között két év kismértékű csökkenéseitől eltekintve folyamatosan nőtt. 2012 óta azonos szinten, 60% körül mozog az értéke. Ezzel szemben az Európai Unió átlaga 2005 óta folyamatosan emelkedett, bár a növekedés üteme lassult. 2017-ben 80% körül stagnált az aránya. Az unión belül 2017-ben Finnországban, Belgiumban és Luxemburgban volt a legmagasabb (97% fölötti), Máltán a legalacsonyabb (35,6%).

Nemzetközi kitekintés

Magyarországon az egy főre jutó csomagolási hulladék mennyisége (129 kilogramm/fő) az Európai Unió átlaga alatt van. A legalacsonyabb érték (Horvátországé) fele a hazainak, a legmagasabb (Luxemburgé) pedig 102 kilogramm/fővel magasabb annál.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.