Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

A szegénység valamennyi formájának felszámolása mindenhol

A jövedelemeloszlás egyenlőtlensége

2005 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A jövedelemegyenlőtlenség Magyarországon az EU-átlag alatt van.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés

Definíciók

Az S80/S20 mutató a jövedelemeloszlás egyenlőtlenségének egyik indikátora, megadja az ekvivalens jövedelmek eloszlásában a felső és az alsó jövedelmi ötöd jövedelmeinek hányadosát. A magasabb érték nagyobb egyenlőtlenséget jelez.

Relevancia

Társadalmi egyenlőtlenségek egyidejűleg több dimenzióban is léteznek, így földrajzi térben – az ország területi egységei között –, településtípusonként, de az iskolai végzettséghez kapcsolódóan vagy a nemek között is. Egyenlőtlenség alatt mégis elsősorban a jövedelemeloszlás egyenlőtlenségét értjük, ami sokszor szervesen kapcsolódik az előbbiekhez. Az egyenlőtlenség a társadalmi kohézióra negatív hatással van, ezért ennek csökkentése, illetve a felszámolására tett törekvés a fenntarthatóság társadalmi vetületének lényeges összetevője. A jövedelemeloszlás egyenlőtlenségének különböző mérőszámai azt fejezik ki, hogy mekkorák a jövedelmi egyenlőtlenségek a társadalom tagjai között, illetve miként változtak azok az elmúlt évek során. Az S80/S20 néven is ismert mutató ezt a jelenséget a társadalom leggazdagabb és legszegényebb ötöde által birtokolt jövedelem arányában fejezi ki.

Elemzés

A jövedelemeloszlás egyenlőtlensége Magyarországon a 2009-es referenciaévig csökkent, ezután azonban – párhuzamosan a gazdasági válság kiteljesedésével – növekedésnek indult. A felső és az alsó jövedelmi ötöd jövedelmeinek hányadosa a 2006-os referenciaévben 3,7 volt, majd 2009-re 3,4-re mérséklődött. Ezt követően 2013/14-ig újból a polarizáció irányába hatottak a folyamatok, azt követően viszont ismét az egyenlőtlenségek stagnálása volt jellemző.2019-ben kismértékű javulás következett be a mutató értékében.

A jövedelemeloszlás magyarországi egyenlőtlensége mindazonáltal európai összehasonlításban átlag alattinak számít, hazánk Svédországgal és Franciaországgal hasonló értékekkel bír.

Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unióban a 2018-as adatfelvételből az derült ki, hogy Bulgáriában, Romániában és Litvániában volt a legmagasabb a jövedelemeloszlás egyenlőtlensége, Finnországban, Szlovéniában, Csehországban és Szlovákiában pedig a legalacsonyabb.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.