Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának támogatása, a fenntartható erdőgazdálkodás, a sivatagosodás leküzdése, a talajdegradáció megállítása és visszafordítása, valamint a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása

Fakitermelés és folyónövedék

2000 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A fakitermelés aránya a folyónövedékhez viszonyítva 1995-től 2019-ig 51 és 62% között alakult.
2019-ben a fakitermelés 7 millió m3 volt, a folyónövedék pedig 13 millió m3.
Az erdeinkben felhalmozódott faanyag mennyisége 1998 óta 320 millió m3-ről közel 394 millió m3-re nőtt.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
STADAT-táblák

Definíciók

A fakitermelési arányt úgy határozzuk meg, hogy az éves kitermelt fa mennyiségét viszonyítjuk a bruttó éves folyónövedékhez. Az uniós összehasonlításban ezt az indikátort úgy számoljuk ki, hogy az éves kitermelt fa mennyiségét a nettó éves folyónövedékhez viszonyítjuk. Az egy évi folyónövedék mennyiségén tíz év összes fatermésének egy évi átlagát értjük.

Relevancia

A fakitermelés az erdő sokrétű funkciói közül a legjelentősebb és a legnagyobb területigényű gazdasági funkció. Az elmúlt évtizedekben az iparszerű erdőgazdálkodást a fenntartható gazdálkodás váltotta fel. A korszerű követelmények érvényesülését a folyónövedék fakitermelést meghaladó növekedése biztosítja, ugyanakkor vizsgálni szükséges, hogy az élőfakészlet-növekmény hogyan változtatja meg az őshonos és nem őshonos fafajok arányát. A behozott fajok gyorsabb terjedése ökológiai szempontból kedvezőtlenebb helyzetet eredményez. A kitermelést jogszabályi kötelezettségek alapján, a fenntartható erdőgazdálkodási tevékenység szempontjait figyelembe véve, csak az erdőtervben fogalt előírásokkal összhangban lehet végezni. Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a magyarországi élőfakészlet, mivel az erdeinkben képződött folyónövedék jellemzően évről évre meghaladta a tényleges fakitermelés mennyiségét. A szigorú erdőtervi előírásoknak köszönhetően ma már nem csak a faanyagtermelésre koncentrálnak az erdőgazdaságok, hanem a fenntarthatóság követelményének megfelelő gazdálkodásra is. Az 1992-ben, a Rio de Janeiró-i Környezet és fejlődés elnevezésű konferencián elfogadott alapelvek szerint Magyarország a többi európai állammal együtt biztosítja az erdei ökoszisztémák életképességének fenntartását, a biológiai sokféleség megőrzését, a társadalmi-gazdasági funkciók működését és fejlesztését.

Elemzés

1998-ról 2019-re a folyónövedék 11,6 millió m3-ről 13,0 millió m3-re emelkedett, miközben a fakitermelés 6,6–8,1 millió m3 között mozgott. A fakitermelés aránya a folyónövedékhez viszonyítva 1990-től 2019-ig 51 és 67% között alakult.

Magyarország élőfakészlete 2019-ben a közel 2 millió hektár erdőterületen 394 millió m3 volt, ami országosan 21%-os növekményt jelent 2000 óta. Hazánkban a gazdaságilag felhasználható erdőállomány az összes erdőterület 58%-át teszi ki. Az érintett területeken a kitermelt fa mennyisége 2019-ben 7,3 millió m3 volt.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive