Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése

Nemzetközi árversenyképességi index

2000 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2008 és 2014 között több mint 10 százalékponttal csökkent Magyarország reál effektív árfolyama. 2015 óta értéke egy szűk sávban ingadozik, 2019-ben kismértékben csökkent, vagyis valamelyest javult az ország versenyképessége
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés

Definíciók

A nemzetközi árversenyképesség egy ország külgazdaságában az árakból – keresleti oldalról közelítve költségekből – adódó nemzetközi piaci előnyét vagy hátrányát mutatja elsődleges versenytársaival szemben. Ennek megítélését a reál effektív árfolyam (Real Effective Exchange Rate – REER) szolgálja, aminek az itt használt számítási módja a nominál effektív árfolyam (Nominal Effective Exchange Rate – NEER) fogyasztóiár-indexszel történő kiigazítása. A NEER 42 kereskedelmi partnerország (EU-28, Ausztrália, Kanada, Egyesült Államok, Japán, Norvégia, Új-Zéland, Mexikó, Svájc és Törökország, Oroszország, Kína, Brazília, Dél-Korea és Hong Kong) valutáiból képez egy kereskedelmi intenzitástól függően súlyozott kosarat, és ennek árfolyamát veti össze a vizsgált ország valutájával. Amennyiben az index értéke csökken, akkor javul az adott ország versenyképessége, mivel az export olcsóbbá válik, az import pedig drágul, pozitív irányba billentve a fizetési mérleget. A valuta nominális árfolyamváltozása azonban csak egy aspektus a versenyképességben, ezért van szükség a NEER fogyasztóiár-indexszel történő korrekciójára. Amennyiben egy nominális árfolyam-leértékelést növekvő infláció kísér a kereskedelmi partnereknél, vagy közben belföldön emelkednek a költségek, az a hazai és külföldi termékek azonos valutában kifejezett árát változatlanul fogja hagyni, ezért szükséges ezeket is figyelembe venni.

Relevancia

A nemzetközi árversenyképesség a fenntarthatóság indikátorai közül elsősorban a gazdasági erőforrások mutatóinak alakulására van hatással: közvetlenül befolyásolja a külkereskedelmi kapcsolatok alakulását, közvetetten a GDP változását. A fenntartható nemzetierőforrás-gazdálkodás pedig, amellett, hogy az aktuális generációk számára magasabb színvonalú életet biztosít és ellenállóbbá teszi a nemzetgazdaságot a regionális vagy globális, környezeti vagy gazdasági válságok ellen, hozzájárul a gazdaság hosszú távú versenyképességéhez is.

Elemzés

Magyarországon 1995 és 2008 között (a 2006-os, átmeneti csökkenés mellett) a REER-index jelentősen, 54%-kal nőtt. 2008 után Magyarország árversenyképessége számottevően javult a forint jelentős mértékű árfolyamgyengülése miatt. Fizetőeszközünknek a vizsgált 42 országgal szembeni valutaárfolyama (NEER) 2008 és 2014 között közel 16%-kal gyengült. 2014 óta a reál effektív árfolyamindex értéke egy szűk sávban ingadozik. 2018 és 2019-ben a REER-index enyhén csökkent, vagyis az ország versenyképessége kissé javult. Ez a fogyasztóiár-index emelkedése mellett következett be. Magyarország REER-indexe (2019-ben 91,53) 2017 óta az uniós átlagnál (EU27_2020) kisebb, vagyis hazánk árversenyképessége jobb, mint a tagállamok átlaga.

Nemzetközi kitekintés

Hazánk árversenyképesség-indexe – 2010. évi bázison számolva – a 2010-es években közel hasonló szinten mozog, mint az uniós átlag.

2010-hez képest a REER-index legnagyobb mértékben az orosz piachoz erősen kötődő balti államok körében növekedett. A három uniós tagország árversenyképességét jelentősen rontotta a 2014-ben kezdődött rubelleértékelődés. 2010 óta a legszámottevőbben Svédország és Írország árversenyképessége javult. Utóbbi esetében 2015-ig a 2010. évi szinthez viszonyított jelentős munka-erőköltség-csökkenés történt.

A legtöbb uniós tagország árversenyképessége – elsősorban az eurót használóké – 2010 és 2015 között összességében javult, ezt követően kissé romlott. Ezt részben az euró árfolyamának alakulása okozta: a közös fizetőeszköz 2010 és 2015 között – a dél-európai országok adósságválsággal való összefüggésben – számottevően leértékelődött az amerikai dollárral és az angol fonttal szemben. Rövid távon tekintve a REER-index alakulását azt látjuk, hogy 2019-ben hat tagállam kivételével a többi uniós tagországban javult az árversenyképesség szintje a megelőző évihez képest.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.