Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Tartós, befogadó és fenntartható gazdasági növekedés, teljes és termelékeny foglalkoztatás és méltányos munka elősegítése mindenki számára

Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Hazánkban nő a külföldön születettek népességen belüli aránya, de így is jóval az uniós átlag alatt marad.
A külföldi származásúak aránya Budapesten a legmagasabb, közel 11%.
Az aktív korúak aránya nagyobb a külföldi származásúak körében, mint a teljes népességen belül.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés
STADAT-táblák

Definíciók

A külföldön született népesség aránya a teljes népességhez képest megmutatja, hogy a teljes népesség hány százaléka született Magyarország határain kívül. Ez az arány megfelelő mutató a bevándorlás hosszú távú hatásának vizsgálatához, hiszen az országban élő külföldi állampolgárok mellett tartalmazza azon bevándorlókat is, akik időközben magyar állampolgárságot kaptak, illetve azokat is, akik külföldön élőként kapták meg a magyar állampolgárságot, és utána vándoroltak Magyarországra.

Relevancia

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia célként jelöli meg egy olyan bevándorlási politika kidolgozását, amely foglalkozik azzal, hogy szükséges-e az elöregedő népesség pótlása, illetve kezeli a bevándorlók esetleges integrációs nehézségeit.

Elemzés

A 2021. január 1-jei magyarországi népesség 6,1%-a született külföldön, ez az arány egy évvel korábban szintén 6,1, 2011-ben pedig 3,9% volt. Túlnyomó részük (együttesen 57%-uk) valamely szomszédos országban (Romániában, Ukrajnában, Szerbiában vagy Szlovákiában) született, ezen belül a romániai születésűek aránya a legjelentősebb (35%). A távolabbi országok közül Németország szerepe kiemelkedő, ahonnan a külföldön született népesség 6,5%-a származott. A külföldön születettek két nagy csoportra oszthatók: 69%-uk magyar állampolgársággal rendelkezik, kibocsátó területük jórészt a szomszédos országok közül való, 31%-uknak viszont kizárólag külföldi állampolgársága van. Közülük Ukrajnából, Romániából, Kínából és Németországból érkeztek nagyobb arányban.

A külföldön születettek aránya folyamatosan növekszik. Ez egyrészt a külföldi állampolgárok egyre inkább növekvő pozitív vándorlási egyenlegével, másrészt a külföldön honosított magyar állampolgárok 2017 óta inkább stagnáló, de továbbra is számottevő bevándorlásával magyarázható.

Külföldről származók a legnagyobb arányban Budapesten élnek, a fővárosiak 11%-a rendelkezett külföldi bevándorlói háttérrel 2021. január 1-jén. Hasonlóan magas arány Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron és Pest megyére jellemző, ahol a népesség 7,4, 7,2, 7,0, illetve 6,3%-a született külföldön. A legkisebb arányban Észak-Magyarországon, azon belül is Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyében élnek külföldről származók (2,9, illetve 2,7%), de hasonlóan alacsony az arányuk Jász-Nagykun-Szolnok megyében is (2,9%).

A külföldön született népesség kormegoszlása kedvezőbb a teljes hazai népességhez viszonyítva, mivel 68%-uk a gazdaságilag aktív, 15–59 éves korcsoportba tartozott, míg a teljes népességben ez az arány ennél kisebb, 59% volt 2021. január 1-jén.

Nemzetközi kitekintés

A külföldről származók arányának növekedése az Európai Unió legtöbb országára szintén jellemző, mértéke viszont körülbelül kétszerese a magyarországinak. 2020. január 1-jén a 27 tagállamból álló Európai Unió népességének 12%-a származott külföldről. A nemzetközi vándorlás résztvevőinek aránya Luxemburgban kiemelkedően magas (48%), emellett Cipruson, Máltán, Ausztriában és Svédországban is jelentős volt, az EU-átlagát jóval meghaladta a külföldön született népesség aránya. A legalacsonyabb arányszámokat kelet-közép-európai szomszédainknál találjuk. Szlovákiában, Romániában, Bulgáriában és Lengyelországban 4% alatti a külföldön születettek aránya, míg Csehországban is csupán 5%.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive