Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Az egészséges élet biztosítása és a jóllét előmozdítása minden korosztály valamennyi tagjának

Emberekbe vetett bizalom

2013 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Az emberek közötti bizalom szintje 11 fokú skálán mérve közepes mértékű, 2013-ról 2015-re valamelyest romlott, azóta viszont állandónak mondható.
Az embertársainkba vetett bizalom az iskolai végzettség növekedésével tendenciaszerűen emelkedik.
A bizalmi szintet 6–10 közötti értékkel jellemzők aránya Dél-Alföldön a legmagasabb (46,1%), és Észak-Magyarországon a legalacsonyabb (33,8%).
Definíciók
Relevancia
Elemzés
STADAT-táblák

Definíciók

Az általános bizalom szintje a lakosságra vonatkozóan azt mutatja meg, hogy az emberek mennyire bíznak egymásban. A mutató lakossági adatfelvételből származik, aminek keretében a 16 éves és annál idősebb válaszadók egy 0-tól 10-ig terjedő skálán értékelhették azt, hogy személy szerint mit gondolnak, mennyire lehet megbízni az emberekben. A 0 jelentése, hogy „egyáltalán nem lehet megbízni”, a 10 jelentése, hogy „teljes mértékben meg lehet bízni”.

Relevancia

A pozitív jövőkép magában foglalja azt a képességet és szubjektív biztonságérzetet, hogy a válaszadó bízik abban, hogy a változó körülmények között képes lesz megfelelő erőforrásokat mobilizálni felmerülő problémái megoldására, és adott esetben nem csupán saját erőforrásaira számíthat, hanem külső segítségben (pl. kölcsönös szívességek rendszerében) is bízhat. Az emberek közötti pozitív együttműködés és bizalom az ún. társadalmi tőke részét képezi, ami a társadalmi újratermelésben, ezen belül a jóllét jövőbeli alakulásában fontos szerepet játszik.

Elemzés

Míg 2013-ban egy 0-tól 10-ig terjedő skálán az emberekbe vetett bizalom szintjének az átlagértéke 5,3 volt, addig az utóbbi négy évben stagnál az eredmény, 5 körüli átlagponttal. Az általános bizalom mértéke összefügg az életkorral. A legmagasabb bizalmi szint a 16–24 évesek körében figyelhető meg (5,5), az életkor előrehaladtával viszont csökkenni látszik az átlagérték. Az emberekbe vetett általános bizalom a 35–44 évesek körében még 5,0, ám az idősebb korosztályban már csak 4,7 körül alakult.

Az iskolai végzettség növekedésével fokozatosan nő az egymásba vetett bizalom mértéke is. Míg legkevésbé az alapfokú végzettségűek bíznak embertársaikban (4,6), addig a felsőfokú végzettségűek átlagosan 5,3-re értékelték a bizalmuk szintjét.

A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben a legmagasabb bizalmi szint a Dél-Alföld régióban élők körében fordult elő, 46 %-uk 6 és 10 közötti pontszámot választott.

A legalacsonyabb bizalom az Észak-Magyarország régióban élőknél fordult elő, körükben 33,8% adott 6 és 10 közötti skálaértéket.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive