Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Óceánok és tengerek védelme

Folyóvizek biokémiai oxigénigénye

2000 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A középső (Nagytétény) mérőpontnál vett minták a BOI5-értékek emelkedését, míg a kimenő (Kölked) mérőpontnál vett minták a BOI5-értékek csökkenését jelzik.
A Tisza vízminősége a mérési pontok függvényében az 1. vízminőségi osztályba sorolható 2019-ben.
A Dráva vízminősége a 4. és az 5 vízminőségi osztályba sorolható 2019-ben.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés
STADAT-táblák

Definíciók

Az indikátor a folyóvizek vízminőségét mutatja a jelzett szelvényben, az adott évben mért biokémiai oxigénigény éves átlagértéke alapján. A biokémiai oxigénigény az a mért oxigénmennyiség, ami a vízmintában lévő szerves anyagok, mikroorganizmusok (pl. aerob baktériumok) általi aerob biológiai lebontásához szükséges. Az alacsonyabb érték jelenti a folyóvizek jobb vízminőségét.

Az egyes BOI5-vízminőségi osztályok:

  • 1. osztály: <1,4 mg/l
  • 2. osztály: ≥ 1,4 < 2,0 mg/l
  • 3. osztály: ≥ 2,0 < 3,0 mg/l
  • 4. osztály: ≥ 3,0 < 4,0 mg/l
  • 5. osztály: ≥ 4,0 mg/l

Relevancia

A szennyvízkibocsátással járó emberi tevékenységek közvetlenül befolyásolják a felszíni vizek, folyók minőségét. A környezeti terhelés csökkentése érdekében elsődleges a megfelelő tisztítási technológiák adaptálása, kezelési eljárások alkalmazása, valamint a felhasznált víz mennyiségének csökkentése.

Elemzés

A Duna vízminőségét Rajkánál, Nagytéténynél és Kölkednél a környezetvédelmi hatóságok mért adatai alapján jellemezzük. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) osztályozási rendszere szerint a Duna mindhárom mérőponton a 4. vízminőségi osztályba volt sorolható 2019-ben a BOI5-értékek alapján. Összességében megállapítható, hogy a bemenő (Rajka) mérőpontnál 2019-ben a Duna szennyezettsége romlott 2000-hez viszonyítva, ezzel szemben a kimenő (Kölked) mérőpontnál 2016-ig javult, majd 2019-re 1 osztályt visszaesett.

A Tisza vízminőségét a Tiszabecsnél, Szolnoknál és Tiszaszigetnél mért adatok alapján soroljuk be. A fent említett osztályozás szerint a Tisza mindhárom mérőponton a legkedvezőbb, 1. vízminőségi osztályba volt sorolható 2019-ben a BOI5-értékek alapján.

A Dráva vízminőségét Barcsnál és Drávaszabolcsnál mért adatokkal elemezzük.

Az EEA-osztályozás szerint a Dráva Barcsnál a 4. Drávaszabolcsnál az 5. vízminőségi osztályba volt sorolható 2019-ben a BOI5-értékek alapján.

Nemzetközi kitekintés

A nem teljes körű 2017. évi uniós adatok szerint a folyókban mért átlagos BOI5-értékek alapján Svédország (5,53 mg/l) és Ciprus (3,31 mg/l) folyói a legszennyezettebbek, míg Szlovénia (0,81 mg/l) és Írország (0,99 mg/l) folyói a legtisztábbak. Magyarország a középső harmadban foglal helyet (2,51 mg/l; 3. vízminőségi osztály, 2019). A V4-országok átlagához (2,58 mg/l) képest viszont hazánkban közel 2,5 százalékkal kisebb a folyókban mért átlagos BOI5-érték.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive