Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

Az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése

A lakosság jogrendszerbe vetett bizalma

2013 óta
2015 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2018-ban a lakosság jogrendszerbe vetett bizalma – csakúgy, mint a rendőrségbe vetett bizalomé – kismértékben ugyan, de nőtt 2013-hoz és 2015-höz képest.
A fiatalabb korcsoportoktól az idősebbek felé haladva a mutató értéke egy darabig csökken, majd stagnál, a 75 éves és annál idősebb korosztályokban azonban újra emelkedik.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
STADAT-táblák

Definíciók

A mutató a lakosságra vonatkozóan azt mutatja meg, hogy az emberek mennyire bíznak olyan nemzeti intézményekben, mint a jogrendszer, a politikai rendszer, valamint a rendőrség. A vizsgált változók a Háztartási költségvetési és életkörülmény című adatfelvételből származnak, ennek keretében a 16 éves és annál idősebb válaszadók egy 0-tól 10-ig terjedő skálán értékelhették azt, hogy mennyire bíznak a különböző intézményekben. A 0 „egyáltalán nem bízom”, míg a 10 „teljes mértékben megbízom” válasznak felelt meg.

Relevancia

A nemzeti intézményekbe vetett bizalom is a lakosság részéről egyfajta visszajelzés az állam által működtetett, közérdeket szolgáló szegmensekről. A fenntartható fejlődés társadalmi vonatkozásában kiemelt szerepet kapnak ezek az intézmények az ország hosszú távú jövőjének formálásában. A társadalom közérzetét illetően is hangsúlyos, hogy az emberek bíznak-e a jogrendszerben, a politikai rendszerben, a rendőrségben. Ezek a kérdések érintik a különféle szinteken értelmezett lakossági biztonságérzet mértékét is.

Elemzés

A jogrendszerbe vetett bizalom átlagértéke 2013-ban 5,1 pont volt, a 2015-ös felmérés eredményei szerint ez a mutatószám 4,9-re csökkent, míg 2018-ban 5,3 pontra nőtt. A jogrendszerbe vetett lakossági bizalom erősebb hazánkban, mint a politikai rendszer iránti bizalomérzet.

A három vizsgált nemzeti intézmény iránti attitűd közül kimagasló az emberek rendőrségbe vetett bizalma (2018-ban 6,0). Míg korábban a válaszadó életkora szerint jelentős különbségek mutatkoztak: a legfiatalabb és a legidősebb korcsoportba tartozók bíztak meg leginkább a jogrendszerben, addig 2018-ban már alig található eltérés az egyes korcsoportok átlagos megítélése között. A legmagasabb átlagérték továbbra is a 16–24 éves fiatalok körében figyelhető meg (5,5), a legalacsonyabb, 5,2-es átlagértékkel a 35–74 éves korcsoport jellemezhető. Az ennél idősebbek – az országos átlaggal megegyező – 5,3-re értékelték bizalmukat a jogrendszerrel kapcsolatban. A politikai rendszerbe, illetve a rendőrségbe vetett bizalmat tekintve a legfiatalabb és a legidősebb korosztály fejezte ki a legnagyobb bizalmat.

Az iskolai végzettség és a nemzeti intézményekbe vetett bizalom között szoros kapcsolat figyelhető meg: minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál inkább a bizalmát fejezte ki. A középfokú iskolai végzettségűek átlagértékei közelítik az országos átlagot, amelyeknél a legfeljebb alapfokú végzettségűek szegmensére jellemző értékek kissé alacsonyabbak. A jogrendszerbe vetett bizalom esetén ez az érték 5,0 pont. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők bíznak a leginkább a jogrendszerben (5,7 pont), ugyanúgy, mint a politikai rendszerben (4,7) vagy a rendőrségben is (6,3). A három változó közül a politikai rendszerbe vetett bizalom esetén a legkisebb a különbség az iskolázottság szerinti csoportok között.

Településtípus szerint is jelentős különbségek figyelhetők meg. A jogrendszerbe vetett bizalom átlagértéke a Budapesten (4,8 pont) élők esetében a legalacsonyabb, de a rendőrségben is ők bíznak meg a legkevésbé (5,6 pont). A kisebb vidéki városokban, valamint községekben élőket tekintve mindhárom mutató átlagértéke az országos középszámmal szinte megegyezik, a legerősebb bizalmi szint a megyeszékhelyen, megyei jogú városban élők körében található. Esetükben a jogrendszerbe vetett bizalom 5,4, a politikai rendszerbe vetett bizalom 4,5, a rendőrségbe vetett bizalom pedig 6,1 pont.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive