Fenntartható fejlődési célok

Fő indikátor piktogramja

A szegénység valamennyi formájának felszámolása mindenhol

Lakossági közüzemi vízfogyasztás

2000 óta
2018 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Az egy főre jutó éves lakossági közüzemi vízfogyasztás 2014-ig csökkenő tendenciát mutatott, a trend ezt követően megfordult.
Az egy főre jutó lakossági vízfogyasztás Budapesten (46,9 m3) a legmagasabb, és Nógrád megyében (25,5 m3) a legalacsonyabb
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés
STADAT-táblák

Definíciók

A lakossági közüzemi vízfogyasztás magában foglalja a közüzemi vízművek által a háztartások részére szolgáltatott ivóvíz mennyiségét a közkifolyókon keresztül szolgáltatott vízzel együtt. Az éves megyei vízfogyasztást az év közepi lakosságszámra vetítik.

Relevancia

A környezettudatos társadalom vízkészletei megóvása és a társadalom egészséges, fenntartható fejlődése érdekében takarékosan használja fel az ivóvizet. Fenntarthatósági cél a mennyiségi egyensúly kialakulása a mesterséges vízkörforgásban, továbbá a víztakarékos és szennyezésmentes technikák elterjesztése. A Nemzeti fenntartható fejlődési keretstratégia szerint a környezeti károk csökkentésére és a szűkös erőforrások korlátozott felhasználására irányuló személyes motiváció környezeti szempontból hatékonyabb, takarékosabb cselekvést eredményez, mint az állam által kikényszerített intézkedések.

Elemzés

Magyarországon 2000–2019 között az egy főre jutó éves közüzemi lakossági vízfogyasztás több mint 6%-kal csökkent. Ennek oka elsősorban a dráguló vízszolgáltatás és a csatornázott területeken a szintén jelentős közüzemi szennyvízelvezetési díj, valamint az ezek hatására terjedő saját kutas vízellátás. A lakossági vízfogyasztás évenkénti alakulását jelentősen befolyásolják az egyes évek klimatikus viszonyai is: az aszályos években (2000, 2003, 2007, 2012, 2015, 2017) emelkedett a vízfogyasztás.

A megyénként eltérő vízárak és infrastrukturális állapotok miatt jelentősek az eltérések az egy főre jutó megyei vízfogyasztásban. Az egy lakosra jutó éves vízfogyasztás Budapesten és Pest megyében a legmagasabb, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legalacsonyabb.

Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unióban Magyarországon az egyik legalacsonyabb a közüzemi vízművektől a lakosságnak szolgáltatott egy főre jutó ivóvízmennyiség (2019-ben mintegy 36 m3/fő). Ez környezetvédelmi szempontból jó, mivel víztakarékosságot jelez. A mutató értéke a 2000-es években csatlakozott tagállamokban (Ciprus kivételével) általában kisebb, mint a régiekben. A V4-országok átlagához (32,8 m3) képest viszont hazánk értéke közel 9%-kal magasabb.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive