Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja

1.13. Orvos-beteg találkozások

2005 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A mutató értéke évről évre ingadozik, 2019-ben a 16 éves és annál idősebb népesség 0,4%-a anyagi okok miatt mondott le az orvosi ellátás igénybevételéről.
Elsősorban az alsó jövedelmi ötödben számottevőek az anyagi okból meghiúsult orvos-beteg találkozások.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés

Definíciók

A meghiúsult orvos-beteg találkozások jövedelmi ötödök szerinti aránya megmutatja, hogy a különböző jövedelmi kategóriákba tartozók esetében mennyire gyakori, hogy anyagi okokból nem kerül sor valamilyen orvosi ellátás igénybevételére. A jövedelmi ötödöket az egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelem alapján képezik. Az indikátor segítségével megkaphatjuk, hogy az orvosi ellátás igénybevétele mennyire függ a jövedelemtől a 16 éves és annál idősebb népességnél.

Relevancia

Kiemelt fenntarthatósági cél a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, valamint az e szolgáltatások színvonalát befolyásoló, területi és szociokulturális eredetű egyenlőtlenségek csökkentése.

Elemzés

Az anyagi okból meghiúsult orvos-beteg találkozások aránya erősen összefügg a társadalom tagjainak jövedelmi helyzetével. Az alsóbb jövedelmi ötödbe tartozók, különösen a legszegényebbek sokkal gyakrabban számolnak be arról, hogy pénzhiány miatt nem tudtak igénybe venni valamilyen orvosi ellátást. Az eredmények szerint 2017-ben és 2018-ban jelentősen csökkent a különbség a különböző jövedelmi helyzetűek között. 2019-ben a hazai népesség 0,4%-a saját bevallása szerint anyagi okok miatt mondott le az orvosi ellátásról. Ez az arány 2012-ben még 2,5% volt.

Nemzetközi kitekintés

A jövedelmi különbségek az Európai Unió összes tagországában változó mértékben ugyan, de összefüggnek az anyagi okból elmaradt orvos-beteg találkozások mértékével. A legalsó ötöd helyzete tekintetében jelentősek a különbségek az országok között. Kiemelkedően rossz értékeket 2018-ban Görögországban mértek, ahol a legszegényebbek 19,4%-a számolt be arról, hogy anyagi okból le kellett mondania valamilyen orvosi ellátásról. A legkedvezőbb eredményeket az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, illetve Finnországban találjuk, ahol az alsó ötödben 0,1%-ot érintett a probléma.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.