Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja

1.26. Oktatási kiadások a GDP arányában

2000 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Hosszabb időtávot tekintve az oktatási kiadások GDP-hez mért aránya hullámzóan alakult.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés

Definíciók

Az elemzés alapja a kormányzati kiadások funkciók szerinti osztályozásának (COFOG) 09. számú oktatásfőcsoportja GDP-hez viszonyított aránya. Az oktatási kiadások a következő tételeket tartalmazzák: bruttó felhalmozás, munkavállalói jövedelem, folyó termelőfelhasználás, egyéb termelési adók, pénzbeni és természetbeni társadalmi juttatások, folyó transzferek és beruházási transzferek. Az adatok forrása az Eurostat által 2020 februárjában jóváhagyott COFOG-statisztika, amely a 2018. évi előzetes számításokat tartalmazza.

Relevancia

Az oktatás meghatározó szerepet játszik egy ország versenyképességének fenntartásában. Befolyásolja a lakosság műveltségi szintjét, az állampolgárok munkaerőpiaci versenyképességét, és fontos a gazdaság igényeinek kielégítése szempontjából is. Emiatt nagy jelentősége van a kormányzat által az oktatásra fordított kiadások nagyságának, amely a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia egyik kulcsindikátora is.

Elemzés

A kormányzat oktatási kiadásainak GDP-hez mért aránya az 1995–2018 közötti időszakban átlagosan 5,4% volt. 2003 és 2006 között az átlag elérte a 6,1%-ot is (2003-ban 6,4%-ot), utána viszont csökkenő trend érvényesült. A mélypont 2012-ben és 2013-ban volt, ekkor mindössze 4,7%-ot tett ki, ezt követően is a mutató alig haladta meg az 5%-os értéket (2018-ban 5,1%).

Nemzetközi kitekintés

2018-ban az Európai Unió 28 tagállamában átlagosan 4,7% volt a kormányzat oktatási kiadásainak nagysága a GDP-hez képest. Svédországban költöttek a legnagyobb arányban oktatásra a GDP-hez viszonyítva (6,9%), amit Dánia, Belgium, Észtország és Lettország követett. A legkevesebbet Romániában és Írországban költötték az oktatásra (a GDP 3,2%-át), de Görögország és Bulgária ráfordításai sem érték el a 4%-ot.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.