Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2000 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2008 és 2014 között több mint 10 százalékkal csökkent, 2015 és 2019 között pedig egy szűk sávban ingadozott Magyarország reál effektív árfolyama. 2020-ban mérséklődött az index értéke, vagyis javult az ország versenyképessége.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés

Definíciók

A nemzetközi árversenyképesség egy ország külgazdaságában az árakból – keresleti oldalról közelítve költségekből – adódó nemzetközi piaci előnyét vagy hátrányát mutatja elsődleges versenytársaival szemben. Ennek megítélését a reál effektív árfolyam (Real Effective Exchange Rate – REER) szolgálja, amelynek az itt használt számítási módja a nominál effektív árfolyam (Nominal Effective Exchange Rate – NEER) fogyasztóiár-indexszel történő deflálása. A NEER 42 kereskedelmi partnerország (EU27_2020, Ausztrália, Brazília, Dél-Korea, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Hong Kong, Japán, Kanada, Kína, Mexikó, Norvégia, Oroszország, Svájc, Törökország és Új-Zéland) valutáiból képez egy kereskedelmi intenzitástól függően súlyozott kosarat, és ennek árfolyamát veti össze a vizsgált ország valutájával. Amennyiben az index értéke csökken, akkor javul az adott ország versenyképessége, mivel az export olcsóbbá válik, az import pedig drágul, pozitív irányba billentve a fizetési mérleget. A valuta nominális árfolyamváltozása azonban csak egy aspektus a versenyképességben, ezért van szükség a NEER fogyasztóiár-indexszel történő korrekciójára. Amennyiben egy nominális árfolyam-leértékelődést növekvő infláció kísér a kereskedelmi partnereknél, vagy közben belföldön emelkednek a költségek, az a hazai és külföldi termékek azonos valutában kifejezett árát változatlanul fogja hagyni, ezért szükséges ezeket is figyelembe venni.

Relevancia

A nemzetközi árversenyképesség a fenntarthatóság indikátorai közül elsősorban a gazdasági erőforrások mutatóinak alakulására van hatással: közvetlenül befolyásolja a külkereskedelmi kapcsolatok alakulását, közvetetten a GDP változását. A fenntartható nemzetierőforrás-gazdálkodás pedig, amellett, hogy az aktuális generációk számára magasabb színvonalú életet biztosít és ellenállóbbá teszi a nemzetgazdaságot a regionális vagy globális, környezeti vagy gazdasági válságok ellen, hozzájárul a gazdaság hosszú távú versenyképességéhez is.

Elemzés

Magyarországon 1995 és 2008 között (a 2006-os, átmeneti csökkenés mellett) a REER-index jelentősen, 54%-kal nőtt. 2008 után hazánk árversenyképessége számottevően javult a forint jelentős mértékű árfolyamgyengülése miatt, mivel fizetőeszközünknek a vizsgált 42 országgal szembeni valutaárfolyama (NEER) 2008 és 2014 között közel 16%-kal gyengült. 2014 és 2019 között a reál effektív árfolyamindex értéke egy szűk sávban ingadozott. 2020-ban a REER-index (88,2) 3,6%-kal csökkent az előző évihez viszonyítva, vagyis az ország árversenyképessége kissé javult. Ez a fogyasztóiár-index emelkedése és a forint árfolyamának leértékelődése mellett következett be. Hazánk REER-indexe rövid távon, 2017 óta összességében csökkent, valamint az uniós átlagnál (EU27_2020) kisebb, vagyis hazánk árversenyképessége nemcsak javult, hanem az EU-átlagnál kedvezőbb is.

Nemzetközi kitekintés

Hazánk árversenyképesség-indexe – 2010. évi bázison számolva – a 2010-es években jellemzően közel hasonló szinten mozog, mint az uniós átlag.

2010-hez képest a REER-index legnagyobb mértékben az orosz piachoz erősen kötődő balti államok körében növekedett. E három uniós tagország árversenyképességét jelentősen rontotta a 2014-ben kezdődött rubelleértékelődés. 2010 óta a legszámottevőbben hazánk mellett Svédország és Írország árversenyképessége javult. Utóbbi esetében 2015-ig a 2010. évi szinthez viszonyított jelentős munkaerőköltség-csökkenés történt.

A legtöbb uniós tagország árversenyképessége – elsősorban az eurót használóké – 2010 és 2015 között összességében javult, ezt követően romlott. Ezt részben az euró árfolyamának alakulása okozta: a közös fizetőeszköz 2010 és 2015 között – a dél-európai országok adósságválságával összefüggésben – számottevően leértékelődött az amerikai dollárral és az angol fonttal szemben. A REER-index rövid távú alakulását illetően azt látjuk, hogy 2020-ban négy tagállam kivételével a többi uniós tagországban romlott az árversenyképesség szintje a 2017. évihez képest.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.