Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2001 és 2011 között folyamatosan emelkedett, ezt követően a világjárványig csökkent az államadósság GDP-hez viszonyított aránya hazánkban.
Az adósságállományon belül 2011-től újra a forintban kifejezett adósság aránya növekszik.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés

Definíciók

A kormányzati szektor konszolidált bruttó adóssága három fő összetevőből áll: készpénz és betétek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint rövid és hosszú lejáratú hitelek. Nem tartalmazza az államháztartáson belüli pénzügyi kapcsolatokat. Bruttó szemléletű, a szektor követelései nem vonhatók le az adósságból.

Relevancia

A kormányzati szektor konszolidált bruttó adóssága egyike a maastrichti szerződésben megfogalmazott kritériumoknak, amelyek teljesítése feltétele az euróövezethez történő csatlakozásnak. Eszerint az államadósság szintje nem haladhatja meg a bruttó hazai termék 60%-át, ha pedig meghaladja, akkor megfelelő mértékben és ütemben kell csökkenteni és közelíteni ehhez az értékhez. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megfogalmazza, hogy a kormányzatnak a költségvetés kialakítása során jelentős felelőssége van a hazai gazdasági tőke fenntarthatósága tekintetében.

Elemzés

Magyarországon a GDP arányában kifejezett államadósság az 1990-es évek második felében folyamatosan, jelentős mértékben csökkent, 2001-ben érte el a minimumát, 52,3%-ot, amely 8 százalékponttal a maastrichti küszöbérték alatt volt. Ezt követően folyamatos emelkedéssel 2011-re 80,3%-ra kúszott fel az értéke. (A mutató 2005-ben haladta meg újra a 60%-ot). Az adósságráta 2012 óta ismét folyamatosan csökkent, értéke 2019-ben 65,5% volt. 2020-ban a világjárvány hatására viszont 80,1%-ra ugrott.

Az egy főre jutó adósság hasonló ívet ír le – 2020. évi árakon számolva –, 2001-ben érte el minimumát, 1,6 millió forintot, és 2002-től újra növekedésnek indult. 2004-ben átlépte a 2 millió forintot, majd 2011-ben 2,8 millió forintot ért el. A 2012-es átmeneti csökkenés után újra emelkedett, 2019-ben 3,3 millió forintot tett ki.

Összetételét tekintve az 1990-es évek első felében még a forintadósság volt a meghatározó, a devizaadósság a 10%-ot sem érte el. Ez 1997-re megváltozott, ekkor a devizaadósság 42%-ot tett ki, amely folyamatosan csökkent 2003-ig, ekkor 26% volt. 2004-ben indult újra növekedésnek a deviza aránya, ez 2011-ig tartott, ekkor az adósság több mint felét érte el. Az ezt követő nyolc évben újra csökkent a devizaadósság aránya, 2019 végére 21%-ra, majd 2020-ban kissé növekedett. A devizaadósság meghatározásában fontos szerepet játszik a forintárfolyam alakulása.

Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unió tagországainak átlagos adósságrátája a 2008 és 2014 közötti időszakban – az anticiklikus gazdaságpolitikák eredményeként – növekedett, a mutató értéke 62,0%-ról 86,6%-ra kúszott fel. 2015 óta egyenletesen csökkent, 2019-ben 77,2%-ra. 2020-ban a Covid19-járvány hatására 90,1%-ra ugrott. Az EU-tagállamok közül a bruttó államadósság GDP-hez viszonyított aránya 2020-ban Görögországban (206,3%), Olaszországban (155,6%) és Portugáliában (135,2%) volt a legmagasabb. Hazánk mutatója 10 százalékponttal a 27 tagállam átlaga alatt maradt (80,1%). Az adósságráta legalacsonyabb értékeit Észtországban (19,0%), Bulgáriában (24,7%) és Luxemburgban (24,8%) mérték.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.