Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2005 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Az állatsűrűség 2010 óta lényegében stagnál.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
STADAT-táblák

Definíciók

Az állatsűrűségi indikátor értéke a száz hektár mezőgazdasági területre vetített állatállomány állategységben kifejezett számát mutatja be. Az állategység az állatállomány nagyságát összefoglalóan kifejező egyenértékszám, a különféle állatfajok eltérő korú és ivarú állatainak összeadására szolgál. A mutató a szarvasmarha, a sertés-, a juh-, a ló- és a baromfiállományon kívül tartalmazza a kecske- és a nyúlállományt is, amelyeket – pl. kor, ivar, hasznosítás alapján – meghatározott szorzószám használata után összegez.

Relevancia

Az intenzív állattartás – különösen a sertés- és a baromfitenyésztés esetében – az istállótrágya fő forrása, amely részben felelős a tápanyagtöbblet kialakulásáért. E tápanyagtöbblet jelentős mértékben terhelheti a vízbázisokat. A szarvasmarha- és az egyéb állatállomány nagysága továbbá számottevően hozzájárul az üvegházgáz-koncentráció és az egyéb mezőgazdasági eredetű károsanyag-kibocsátásokhoz is.

Elemzés

A száz hektár mezőgazdasági területre jutó állategység-mutató értéke hazánkban 2005 és 2009 között csökkent, folyamatos ingadozás után 2020-ban 43,2 volt. A tényleges állatállomány-változás értékét megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 3,4%-kal esett vissza, eközben még a mezőgazdasági terület nagysága is csökkent. A különböző fajok esetében eltérő tendenciát tapasztalhatunk, így például a sertésnél és egyes szarvasmarhafélék esetében növekedés történt.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive