Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2000 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A közműolló 1995 és 2020 között jelentősen záródott, 2020 végén 12 százalékpontos volt.
A közműolló értéke Budapesten a legalacsonyabb (2 százalékpont).
Definíciók
Relevancia
Elemzés
STADAT-táblák

Definíciók

A közműolló a közüzemi vízhálózatba és csatornahálózatba bekapcsolt lakások arányának különbsége százalékpontban kifejezve. Ideális esetben a közműolló nagysága 0 százalékpont.

Relevancia

Élővizeink szennyezettségét többek között a hazai mezőgazdasági, ipari és háztartási szennyezőforrások okozzák. A kommunális szennyvíz jelentős szerepet játszik a felszíni vizek szennyezésében. A csatornázatlan lakóterületek egyedi, szikkasztásos szennyvízelhelyezése nagy terhelést jelent a felszín alatti vizekre.

Elemzés

2008 óta az ország összes településén elérhető a vezetékes ivóvíz, a hálózatba bekapcsolt lakások aránya 2019-ben 95% volt. A termelt és a szolgáltatott vízmennyiség, ezen belül a háztartások részére szolgáltatott ivóvíz mennyisége 2000 és 2020 között az emelkedő vízdíjak és a saját kutas ellátásra történő átállás következtében csökkent. A termelt víz esetében ez mintegy 4%-os visszaesés. A szennyvízcsatornával ellátott települések száma a 2000. évi 854-ről 2019-re közel 2,5-szeresére, 2110-re emelkedett. A szennyvízelvezető hálózatba bekapcsolt lakások száma 1,6 milliót meghaladóan bővült 2000 óta, mintegy 3,7 millió volt, ami 83%-os csatornázottsági szintet jelent országos átlagban. A közcsatornán elvezetett szennyvíz 2000 és 2019 között évente átlagosan 530 millió m3 volt, a közüzemi vízművekben évente átlagosan termelt ivóvízmennyiség (646 millió m3) több mint 82%-a. 2020-ban Budapesten, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyében volt a legkedvezőbb a helyzet, ott a közműolló értéke kerekítve 2, 6 és 7 százalékpont volt, ezzel szemben Tolna megyében 25, Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Somogy megyékben pedig 19–22 százalékpont között mozgott, az alacsony csatornázottság miatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 2019-es 18,7 százalékpontos érték 2020-ra 12 százalékpontra záródott.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive