Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2005 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A jövedelemegyenlőtlenség Magyarországon az EU-átlag alatt van.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés

Definíciók

Az S80/S20 mutató a jövedelemeloszlás egyenlőtlenségének egyik indikátora, megadja az ekvivalens jövedelmek eloszlásában a felső és az alsó jövedelmi ötöd jövedelmeinek hányadosát. A magasabb érték nagyobb egyenlőtlenséget jelez.

Relevancia

Társadalmi egyenlőtlenségek egyidejűleg több dimenzióban is léteznek, így földrajzi térben – az ország területi egységei között –, településtípusonként, de az iskolai végzettséghez kapcsolódóan vagy a nemek között is. Egyenlőtlenség alatt mégis elsősorban a jövedelemeloszlás egyenlőtlenségét értjük, ami sokszor szervesen kapcsolódik az előbbiekhez. Az egyenlőtlenség a társadalmi kohézióra negatív hatással van, ezért ennek csökkentése a fenntarthatóság társadalmi vetületének lényeges összetevője. A jövedelemeloszlás egyenlőtlenségének különböző mérőszámai azt fejezik ki, hogy mekkorák a jövedelmi egyenlőtlenségek a társadalom tagjai között, illetve miként változtak azok az elmúlt évek során. Az S80/S20 néven is ismert mutató ezt a jelenséget a társadalom leggazdagabb és legszegényebb ötöde által birtokolt jövedelem arányában fejezi ki.

Elemzés

A jövedelemeloszlás egyenlőtlensége Magyarországon 2013 óta gyakorlatilag stagnál. 2020-ban a felső és az alsó jövedelmi ötöd hányadosát mutató S20/S80 indikátor értéke 4,2 volt. Ez alapján Magyarország az Európai Unión belül a közepesen egyenlőtlen országok közé tartozik, mutató kisebb, mint az uniós átlag.

Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unióban 2019-ben Bulgáriában (8,1), Romániában (7,1) és Lettországban (6,5) volt a legmagasabb a jövedelemeloszlás egyenlőtlensége, Csehországban és Szlovákiában (egyaránt 3,3), valamint Szlovéniában (3,4) pedig a legalacsonyabb.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.