Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2000 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A koronavírus-járványt megelőző években Magyarországon a termelékenység úgy emelkedett, hogy 2013 óta a gazdasági teljesítmény és a foglalkoztatás is számottevően bővült.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés
STADAT-táblák

Definíciók

A tényleges (reál) munkaerő-termelékenység a bruttó hazai termék (GDP) 2010. évi áron számított értéke és a GDP termelésében foglalkoztatottak számának hányadosa; megmutatja az egy foglalkoztatottra jutó GDP forintban számított értékét. A GDP termelésében foglalkoztatottak száma eltér a KSH lakossági munkaerő-felméréséből származó (az ILO fogalmi meghatározása szerinti) foglalkoztatottak számától.

Relevancia

A munkaerő-termelékenység emelkedése hozzájárul a gazdaság versenyképességének javulásához, ami az Európa, 2020 stratégiának is kiemelt célja. Eszerint az Európai Uniónak növelnie kell globális kereskedelmi partnereivel és versenytársaival szembeni versenyképességét. Hazánk gazdasági nyitottsága, a globális folyamatoktól való erős függősége miatt fontos a termelékenység és a versenyképesség javítása.

Elemzés

A magyar gazdaság munkaerő-termelékenysége az ezredfordulótól a 2009. évi globális válságig folyamatosan emelkedett. Ez azonban meglehetősen alacsony munkaerőpiaci aktivitás mellett zajlott, a GDP termelésében foglalkoztatottak száma 2008-ig 4,1–4,2 millió körül ingadozott, 2009 és 2012 között pedig nem érte el a 4 millió főt sem.

A gazdaság teljesítménye a recesszióból való kilábalást követően, 2013-tól bővült, a GDP volumene 2019-ben 30%-kal múlta felül a 2010. évi szintet. Ezzel egy időben a foglalkoztatottak száma dinamikusan, 19%-kal emelkedett, és 2019-ben meghaladta a 4,7 milliót. A foglalkoztatás 2014 és 2016 között, a GDP 2017 és 2019 között bővült a legintenzívebben, így a munkaerő-termelékenység 2017-ben kezdett emelkedni, 2019-ben 8,9%-kal volt nagyobb a 2010. évinél. 2020-ban a Covid19-járvány a gazdasági teljesítmény 4,7%-os visszaesésével járt, munkaerőpiaci hatása kisebb volt, a GDP termelésében foglalkoztatottak száma 2,2%-kal csökkent. Mindezekből adódóan 2020-ban a munkaerő-termelékenység mérséklődött.

Nemzetközi kitekintés

2020-ban az uniós tagállamok közel kétharmadában magasabb volt a munkaerő-termelékenység, mint 2010-ben. 2010 és 2019 között jellemzően emelkedett a termelékenység, ebben az időszakban csak a strukturális gazdasági nehézségekkel küzdő Görögországban és Olaszországban romlott a mutató. A rangsor élén a kiemelkedő GDP-bővülést elérő Írország állt, amelyet Románia követett, ahol viszont a gazdasági növekedés csökkenő foglalkoztatással párosult. A tagállamok zömében mind a gazdasági teljesítmény, mind a foglalkoztatottak száma emelkedett 2010 és 2019 között. Magyarország mindkettő vonatkozásában az uniós rangsor felső harmadához tartozott. 2020-ban a járvány hatására szinte mindegyik tagállamban csökkent a termelékenység, miután a pandémia a GDP-ben jellemzően nagyobb visszaesést eredményezett, mint a foglalkoztatásban.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive