Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2000 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Hazánkban a 2010. évi legmagasabb értéket követően a tartós munkanélküliségi ráta folyamatosan csökkent, 2019-2020-ban az elmúlt két évtizedben mért legalacsonyabb szintet érte el.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés
STADAT-táblák

Definíciók

A tartósan munkanélküliek a munkanélküliek azon speciális csoportját alkotják, akik legalább 12 hónapja keresnek aktívan állást, míg a nagyon tartósan munkanélküliek legalább 24 hónapja. A mutató a tartósan, illetve a nagyon tartósan munkanélküli személyeknek a gazdaságilag aktív (a foglalkoztatott és munkanélküli) népességen belüli arányát jelzi.

Relevancia

A fenntartható fejlődés prioritásai között szerepel a társadalmi kohézió és ezzel párhuzamosan a foglalkoztatás javítása. A munkanélküliségben eltöltött idő hosszának emelkedésével romlanak az elhelyezkedés esélyei, növekszik a szegénység és kirekesztettség kockázata. Ezért célirányos programokat, személyre szabott szolgáltatásokat kell kínálni, hogy a munkanélküliek, különösen a tartósan munka nélkül lévők munkaerőpiaci (re)integrációja megvalósulhasson, és teljesülhessen a fenntartható fejlődésben megfogalmazott inkluzív társadalom célja.

Elemzés

A rendszerváltást követően, a piacgazdaságra történő áttérés időszakában tömegek váltak munkanélkülivé. Egy részük ugyan aktív álláskeresőként megjelent a munkaerőpiacon, de a kedvezőtlen gazdasági helyzet nem tette lehetővé számukra az elhelyezkedést. Sokuk esetében ez egy-két évnél is hosszabb időszakot jelentett: ők a tartósan és a nagyon tartósan munkanélküliek. A tartós munkanélküliségi ráta1 1996-ig nőtt (5,2%), majd 2003-ig fokozatosan 2,4%-ra mérséklődött. Ezt követően lassú növekedésnek indult, 2008-ban pedig 3,6% volt a mutató értéke. A válság újabb löketet adott ennek a kedvezőtlen jelenségnek; nemcsak a munkanélküliek száma emelkedett gyorsan, hanem jelentősen hosszabbodott az álláskereséssel töltött idő is; melynek eredményeként a tartós munkanélküliségi ráta 2010-re 5,3%-ra emelkedett. Ezután folyamatosan mérséklődött, 2019-ben az elmúlt két évtizedben mért legalacsonyabb szintre, 1,1%-ra csökkent, és 2020-ban sem változott.

A Covid19-járvány miatt bevezetett korlátozások eredményeként megnőtt a rövid ideje munkát keresők aránya, hiszen a tavaszi hónapokban munkájukat elvesztők álláskeresőkként jelentek meg a munkaerőpiacon. Ennek hatására az év folyamán csökkent a tartós munkanélküliek aránya. 2020-ban a munkanélküliek 26%-a keresett állást egy éve vagy annál régebben, mely a 2010-es legmagasabb értékhez képest 23, míg 2019-hez képest 5,8 százalékpontos csökkenést jelent.

A férfiak és a nők rátája, illetve rátaváltozása 2003-tól kezdődően közel azonos mind értékében, mind tendenciájában, 2020-ban 1,1, illetve 1,0% volt. A munkanélküliek munkakeresésre fordított átlagos ideje is csökkenő tendenciát mutat, 2020-ban 8,0 hónap volt, mely 1,6 hónappal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Nemzetközi kitekintés

A válság elmélyülését követően, 2008-tól a tartós munkanélküliségi ráta mind Magyarországon, mind az Európai Unióban nőtt. Míg azonban a növekvő tendencia Magyarországon 2011-től megfordult, addig az unióban 2013-ig a tartósan munkát keresők arányának további folyamatos növekedése volt tapasztalható. A 2008 és 2011 közötti időszakban a magyar érték az unió tagországainak átlagos rátájánál magasabb, 2012-ben azzal megegyező volt, 2013 óta azonban alacsonyabb annál. Magyarország 2020. évi 1,1%-os értékével az uniós tagországok rangsorában az 5. helyen szerepel Németországgal, Máltával és Svédországgal azonos rátaértékkel, míg 2010-ben a 18. helyen állt. 2020-ban az EU27 átlaga 2,4% volt, ugyanakkor a tagállamok között jelentős eltérések mutatkoztak – a legmagasabb tartós munkanélküliségi ráta Görögországban volt (10,9%), a legalacsonyabb pedig Csehországot jellemezte (0,6%).

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive