Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2000 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A fakitermelés aránya a folyónövedékhez viszonyítva 1995-től 2020-ig 51 és 62% között mozgott.
2020-ban az erdők éves növekménye közel kétszerese volt a kitermelt fa mennyiségének.
Az erdeinkben felhalmozódott faanyag mennyisége 1998 óta folyamatosan nő, 320 millió m3-ről közel 399 millió m3-re nőtt.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
STADAT-táblák

Definíciók

A fakitermelési arányt úgy határozzuk meg, hogy az éves kitermelt fa mennyiségét viszonyítjuk a bruttó éves folyónövedékhez. Az uniós összehasonlításban ezt az indikátort úgy számoljuk ki, hogy az éves kitermelt fa mennyiségét a nettó éves folyónövedékhez viszonyítjuk. Az egy évi folyónövedék mennyiségén tíz év összes fatermésének egy évi átlagát értjük.

Relevancia

A fakitermelés az erdő sokrétű funkciói közül a legjelentősebb és a legnagyobb területigényű gazdasági funkció. Az elmúlt évtizedekben az iparszerű erdőgazdálkodást a fenntartható gazdálkodás váltotta fel. A korszerű követelmények érvényesülését a folyónövedék fakitermelést meghaladó növekedése biztosítja, ugyanakkor vizsgálni szükséges, hogy az élőfakészlet-növekmény hogyan változtatja meg az őshonos és nem őshonos fafajok arányát. A behozott fajok gyorsabb terjedése ökológiai szempontból kedvezőtlenebb helyzetet eredményez. A kitermelést jogszabályi kötelezettségek alapján, a fenntartható erdőgazdálkodási tevékenység szempontjait figyelembe véve, csak az erdőtervben fogalt előírásokkal összhangban lehet végezni. Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnőtt a magyarországi élőfakészlet, mivel az erdeinkben képződött folyónövedék jellemzően évről évre meghaladta a tényleges fakitermelés mennyiségét. A szigorú erdőtervi előírásoknak köszönhetően az erdőgazdaságok ma már nemcsak a faanyagtermelésre koncentrálnak, hanem a fenntarthatóság követelményének megfelelő gazdálkodásra is. Az 1992-ben, a Rio de Janeiró-i Környezet és fejlődés elnevezésű konferencián elfogadott alapelvek szerint Magyarország a többi európai állammal együtt biztosítja az erdei ökoszisztémák életképességének fenntartását, a biológiai sokféleség megőrzését, a társadalmi-gazdasági funkciók működését és fejlesztését.

Elemzés

1998-ról 2020-ra az éves folyónövedék 11,6 millió m3-ről 13,0 millió m3-re emelkedett, miközben a fakitermelés 6,6–8,1 millió m3 között mozgott. A fakitermelés aránya a folyónövedékhez viszonyítva 1995-től 2020-ig 51 és 62% között alakult. Magyarország élőfakészlete 2020-ban a közel 2 millió hektár erdőterületen 399 millió m3 volt, ami országosan 22%-os növekményt jelent 2000 óta. Hazánkban a gazdaságilag felhasználható erdőállomány az összes erdőterület 60%-át teszi ki. Az érintett területeken a kitermelt fa mennyisége 2020-ban 6,6 millió m3 volt.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive