Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja

3.20. Árvíz és belvíz

Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Magyarországon több mint 20 000 km2 területet veszélyeztet időszakosan árvíz.
Magyarország síkvidéki területeinek mintegy 60%-át veszélyezteti időszakosan a belvíz.
A 2006. és 2013. évi árvizek hatása látható a központi költségvetésből árvíz- és belvízmentesítésre felhasznált éves védekezési költségek alakulásában.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
STADAT-táblák

Definíciók

Árvíz: a folyó vagy vízfolyás középvízi medrének partélét meghaladó, illetve középvízi medréből kilépő víz. Belvíz akkor keletkezik a talaj felső rétegében, ha a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek. Jellemzője, hogy helyben képződik a kedvezőtlen meteorológiai és vízjárási tényezők hatására, hirtelen hóolvadásból, csapadéktevékenységből, de keletkezhet magas talajvízállásból is, amikor a talajvíz kilép a felszínre.

Relevancia

Magyarország a Kárpát-medence árvízzel, belvízzel jelentősen veszélyeztetett területének számít. Vízkészleteink időbeli és területi eloszlása rendkívül szélsőséges. Hazánk folyóin évente általában két árvízhullám vonul le: a kora tavaszi áradást a hóolvadás, a kora nyárit a nyár eleji csapadékmaximum (zöldár) okozza. Az ország közel fele (44 500 km2) síkvidék, jelentős kiterjedésűek a lefolyástalan, mély fekvésű területek. Több mint 20 000 km2 területet veszélyeztet árvíz, ebből 5610 km2-t a Duna, 15 641 km2-t a Tisza vízgyűjtőjén.

Elemzés

Hazánk az árvíz- és belvízvédekezés területén több mint 150 éves hagyományokkal rendelkezik. A folyók mentén mintegy 4200 kilométer hosszúságú árvízvédelmi gátrendszer épült. Az elmúlt évtizedek szélsőséges időjárási körülményei (árvizek és aszályok) szükségessé teszik a korábbi vízgazdálkodási gyakorlat (gyors vízlevezetés a mederben) megváltoztatását. Az árvizek idején a víz jelentős részét tározókba szükséges kivezetni és aszály esetén öntözési célra hasznosítani.

Az ország egynegyede mély fekvésű sík terület, amiről természetes módon nem folyik le a víz. A rendszeresen művelt, közel 5 millió hektár szántóterületnek mintegy 10–15%-át gyakran belvíz borítja, évente átlagban 2–4 hónapig mintegy 130 ezer hektárt.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive