Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2014 óta
2016 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A nemzetgazdaság környezetvédelmi beruházásainak aránya az összes beruházáshoz viszonyítva 2018-ban 4,0 százalékponttal volt alacsonyabb a 2014. évi értékhez képest.
2018-ban a szennyvízkezeléshez, illetve hulladékgazdálkodáshoz köthető környezetvédelmi beruházások 48, illetve 29%-os arányt képviseltek az összes környezetvédelmi beruházáson belül.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés
STADAT-táblák

Definíciók

Környezetvédelmi beruházásnak minősül minden olyan beruházási ráfordítás, amelynek elsődleges célja a környezetszennyezés vagy bármilyen más környezetkárosítás megelőzése, csökkentése és megszüntetése. Ezek a beruházások valamely környezetvédelmi feladat miatt merülnek fel, és egyértelműen, közvetlenül a környezetvédelmi feladat megvalósításához rendelhetők.

Relevancia

A környezetvédelmi beruházások alapvető célja a környezet állapotának javítása, a jövőbeli környezeti károk megelőzése, a káros hatások minimalizálása.

Elemzés

A környezetvédelmi beruházások értéke 2014-ben 431 milliárd, 2015-ben 554 milliárd forint volt, majd erősen lecsökkenve 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban 140, 155, illetve 213 milliárd forintot tett ki. A jelentős csökkenés oka, hogy a 2007–2013-as uniós költségvetési ciklus projektjeinek záró munkálatai miatt 2014-ben és 2015-ben kiemelkedő beruházási teljesítmény valósult meg, az ezt követő években viszont, a 2014–2020-as ciklushoz tartozó, jelentős összértékű projektek többsége még nem realizálódott tárgyieszköz-beruházásokban. A nemzetgazdaság összes beruházásához képest történő visszaesés (2015-ben az összes beruházás 7,1, 2018-ban 2,0%-a volt környezetvédelmi jellegű) azzal magyarázható, hogy a környezetvédelmi beruházások a többi beruházásnál is jobban kötődnek az uniós forrásokhoz. 2018-ban a nemzetgazdaság környezetvédelmi beruházásainak 48%-át szennyvízkezelésre, 29%-át hulladékgazdálkodásra fordították, e két tevékenység részesedése meghatározó volt az ezt megelőző években is. Az összes többi környezetvédelmi beruházás (levegőtisztaság- és klímavédelem, táj- és természetvédelem, talaj és felszín alatti vizek védelme stb.) részesedése 23% volt 2018-ban.

Nemzetközi kitekintés

A környezetvédelmi beruházások aránya 2018-ban az unió tagországai közül Szlovéniában volt a legmagasabb, az összes beruházás 3,3%-a, a legalacsonyabb pedig Írországban (0,7%). Magyarország e mutató tekintetében az uniós országok középmezőnyében helyezkedik el, 0,1 százalékponttal elmaradva az EU28 átlagától.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive