Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja

3.33. Implicit energiaadó

2007 óta
2016 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
Magyarországon az energiafelhasználásból származó adóbevételek fajlagos értéke 2007 és 2018 között 4,2%-kal csökkent.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés

Definíciók

Az implicit energiaadó indikátora bemutatja az energiafelhasználáshoz kapcsolható adóbevételeket a végső energiafelhasználásra vetítve. Az indikátor mértékegysége euró/kőolajegyenérték-tonna, a befolyó adóbevételek deflált euróban vannak megadva, a felhasznált energia mennyiségét pedig kőolajegyenérték-tonnában számítjuk ki. A kőolajegyenérték-tonna normalizált energia-mértékegység: megegyezés szerint egyenlő az egy tonna nyersolajból kinyerhető energia hozzávetőleges mennyiségével – utóbbi az Eurostat definíciója szerint 41 868 MJ nettó fűtőérték tonnánként.

Relevancia

Az energiaadó az egyik lehetséges eszköze az államoknak a „szennyező fizet” elv megvalósítására, emellett további költségvetési bevételt jelent. Az uniós fenntartható fejlődési stratégia tagországoknak szóló ajánlása szerint a munkát terhelő adókról mind jobban át kell térni az erőforrás- és energiafelhasználás, valamint a környezetszennyezés adóztatása felé, ezzel segítve elő a foglalkoztatás növekedését a negatív környezeti hatások csökkentésével egy időben, költséghatékony módon. Ezen adókon keresztül a fogyasztók magatartása befolyásolható, mivel energiahatékonyabb felhasználásra és a tisztább energiaforrások használatára ösztönöznek. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia is megfogalmazza e célokat. Emellett szükséges az energetikai támogatások (a megújuló energiahordozók hasznosításának, az energiatakarékosságnak és az energiahatékonyság-javításnak az ösztönzése, valamint a villamos energia átvételi árához kapcsolódó támogatások), továbbá az energiahordozók jövedéki és általános forgalmi adózása teljes rendszerének felülvizsgálata, azok fenntarthatósági teljesítményének figyelembevételével.

Elemzés

Az egységnyi felhasznált energiából származó adóbevétel tekintetében enyhén növekvő és csökkenő periódusok váltakoztak 2007 és 2018 között. A teljes vizsgált idősort tekintve a mutató értéke mérsékelten csökkent, 2018-ban 4,2%-kal maradt el a 2007. évitől. Ez kedvezőtlen irányú elmozdulást jelez, Magyarországon továbbra is a jövedelemtípusú, munkát terhelő adószerkezet jellemző.

Nemzetközi kitekintés

Az EU28 átlagát tekintve az egy kőolajegyenérték-tonnára számított, végső energiafelhasználásra vetített adó 2007 és 2018 között 23%-kal növekedett. Az energiafelhasználásból származó adóbevétel Dániában a legmagasabb (385 euró/kőolajegyenérték-tonna) és Bulgáriában a legalacsonyabb (121 euró/kőolajegyenérték-tonna). A hazai érték az unió második legalacsonyabbja, mindössze 0,3%-kal haladta meg a bolgár értéket, az EU-28 átlagának pedig 48%-a.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.