Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2002 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2020-ban az agrár-környezetgazdálkodási programban részt vevő mezőgazdasági területek aránya 13% volt.
Definíciók
Relevancia
Elemzés

Definíciók

Az indikátor az agrár-környezetgazdálkodási programban részt vevő területek és a teljes mezőgazdasági terület hányadosa. A 2016-os évtől kezdődően az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó kifizetések már nem az AKG részét képezik, hanem külön támogatási formává váltak, így ezek a területek nem számítandók az AKG-ba bevont területekhez.

Relevancia

A közös agrárpolitika (KAP) 1999-es reformja óta az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés a tagországok vidékfejlesztési programjának kötelező eleme. A kölcsönös megfeleltetéssel együtt szerepe a környezetvédelmi szempontok KAP-ba történő integrálása. Magyarországon 2002-ben indult el a hazai költségvetésből finanszírozott Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program. 2004 óta uniós forrásból van lehetőség az Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) programhoz csatlakozott gazdálkodók támogatására. A támogatás az előírások teljesítésével összefüggő többletköltségeket és a bevételkiesést kompenzálja.

Elemzés

Az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések a biodiverzitás megőrzését, a természet, a víz és a talaj védelmét, a klímaváltozás elleni küzdelmet, illetve az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást támogatják. Az elmúlt években újra nőtt a programba bevont területek aránya: a 2016. január 1-jétől indult új, 5 éves ciklusnak köszönhetően a 2017-től 2019-ig tartó időszakban a mezőgazdasági terület 12%-a vett részt az AKG-programban. A legutóbbi évben tovább emelkedett az arány, így 2020-ban a mezőgazdasági terület 13%-át tette ki, de ez inkább annak volt köszönhető, hogy a teljes mezőgazdasági terület nagysága csökkent, nem pedig tényleges AKG-ba bevont területek növekedését jelentette.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.