Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A 10 főcsoport közül az egészségügy, az általános közszolgáltatások és az oktatás aránya a legmagasabb a kormányzat végső fogyasztási kiadásán belül.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés
STADAT-táblák

Definíciók

A kormányzat végső fogyasztási kiadásán belül a kiadási kategóriák két típusát kell elszámolni: 1.) a kormányzat által létrehozott termékek és szolgáltatások értéke, nem saját előállítású állóeszköz-felhalmozás és amely nem árbevétel, 2.) a kormányzat olyan termékek és szolgáltatások vásárlására fordított kiadásai, amelyeket piaci termelők állítottak elő, és amelyeket változatlan formában, mindenfajta átalakítás nélkül, természetbeni társadalmi juttatásként nyújtanak a háztartásoknak saját végső fogyasztásukra. Ez magában foglalja azt az esetet is, amikor a kormányzat csak fizet a termékekért és szolgáltatásokért, de azokat az eladó nyújtja közvetlenül a háztartásoknak. A végső fogyasztási kiadások a kormányzati kiadások funkciók szerinti osztályozása (COFOG) alapján a következő főcsoportokba sorolhatóak: általános közszolgáltatások, védelem, közrend és közbiztonság, gazdasági ügyek, környezetvédelem, lakásügyek és településfejlesztési ügyek, egészségügy, szabadidő, kultúra és vallásügyek, oktatás, szociális védelem. Az elemzés 19 év (2001–2019) átlagára készült, mivel az EU28 átlaga erre az időszakra áll rendelkezésre. Magyarország esetén az 1995–2019 közötti időszakra áll rendelkezésre adat.

Relevancia

A végső fogyasztási kiadások olyan kiadások, amelyek a rezidens szervezeti egységeknél a termékekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatban azért merülnek fel, hogy azok az egyéni szükségleteket, vagy egy közösség tagjainak közös szükségleteit kielégítsék. A kormányzat végső fogyasztási kiadása nevű indikátor COFOG-funkciók szerinti bontásban megmutatja, hogy az egyes kormányzati feladatokra mekkora fogyasztás jellegű kiadás jutott.

Elemzés

19 év (2001–2019) átlagában Magyarországon az egészségügyre (22,5%) és az oktatásra (19,5%) jutó végső fogyasztási kiadás a legmagasabb arányú a kormányzati szektoron belül. Az általános közszolgáltatások 17,7, a gazdasági ügyek 12,6, a közrend és közbiztonság 8,9, a szociális védelem 7,2 és a védelem 4,7%-át teszi ki a kormányzat végső fogyasztási kiadásának. A szabadidő, kultúra és vallásügyek (4,2%), a lakásügyek és településfejlesztési ügyek (1,7%) és a környezetvédelem (1,1%) aránya a legkisebb a kormányzat végső fogyasztási kiadásain belül.

Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unió 28 tagállamában 19 év átlagában (2001–2019) az egészségügyre (30,4%) és az oktatásra (19,1%) jutó végső fogyasztási kiadás a legmagasabb a kormányzati szektorban. A többi COFOG-főcsoport vonatkozásában a sorrend a következő: szociális védelem (12,1%), általános közszolgáltatások (9,6%), közrend és közbiztonság (7,8%), gazdasági ügyek (7,6%), védelem (6,4%), szabadidő, kultúra és vallásügyek (3,4%), környezetvédelem (2%), valamint lakásügyek és településfejlesztési ügyek (1,6%).

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive