Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja

4.6. A kormányzat végső fogyasztási kiadása

Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A 10 főcsoport közül az egészségügy és az oktatás aránya a legmagasabb a kormányzat végső fogyasztási kiadásán belül.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés
STADAT-táblák

Definíciók

A kormányzat végső fogyasztási kiadásán belül a kiadási kategóriák két típusát kell elszámolni: 1.) a kormányzat által létrehozott termékek és szolgáltatások értéke, nem saját előállítású állóeszköz-felhalmozás és amely nem árbevétel, 2.) a kormányzat olyan termékek és szolgáltatások vásárlására fordított kiadásai, amelyeket piaci termelők állítottak elő, és amelyeket változatlan formában, mindenfajta átalakítás nélkül, természetbeni társadalmi juttatásként nyújtanak a háztartásoknak saját végső fogyasztásukra. Ez magában foglalja azt az esetet is, amikor a kormányzat csak fizet a termékekért és szolgáltatásokért, de azokat az eladó nyújtja közvetlenül a háztartásoknak. A végső fogyasztási kiadások a kormányzati kiadások funkciók szerinti osztályozása (COFOG) alapján a következő főcsoportokba sorolhatóak: általános közszolgáltatások, védelem, közrend és közbiztonság, gazdasági ügyek, környezetvédelem, lakásügyek és településfejlesztési ügyek, egészségügy, szabadidő, kultúra és vallásügyek, oktatás, szociális védelem. Az elemzés 18 év (2001-2018) átlagára készült, mivel az EU28 átlaga erre az időszakra áll rendelkezésre. Magyarország esetén az 1995–2018 közötti időszakra áll rendelkezésre adat.

Relevancia

A végső fogyasztási kiadások olyan kiadások, amelyek a rezidens szervezeti egységeknél a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban azért merülnek fel, hogy azok az egyéni szükségleteket, vagy egy közösség tagjainak közös szükségleteit kielégítsék. A kormányzat végső fogyasztási kiadása nevű indikátor COFOG-funkciók szerinti bontásban megmutatja, hogy az egyes kormányzati feladatokra mekkora fogyasztás jellegű kiadás jutott.

Elemzés

18 év (2001–2018) átlagában Magyarországon az egészségügyre (22,6%) és az oktatásra (19,6%) jutó végső fogyasztási kiadás a legmagasabb arányú a kormányzati szektoron belül. Az általános közszolgáltatások 17,6, a gazdasági ügyek 12,5, a közrend és közbiztonság 8,8, a szociális védelem 7,2 és a védelem 4,8%-át teszi ki a kormányzat végső fogyasztási kiadásának. A szabadidő, kultúra és vallásügyek (4,2%), a lakásügyek és településfejlesztési ügyek (1,7%) és a környezetvédelem (1,0%) aránya a legkisebb a kormányzat végső fogyasztási kiadásain belül.

Nemzetközi kitekintés

Az Európai Unió 28 tagállamában 18 év átlagában (2001–2018) az egészségügyre (30,4%) és az oktatásra (19,2%) jutó végső fogyasztási kiadás a legmagasabb a kormányzati szektorban. A többi COFOG-főcsoport vonatkozásában a sorrend a következő: szociális védelem (12,1%), általános közszolgáltatások (9,7%), közrend és közbiztonság (7,8%), gazdasági ügyek (7,6%), védelem (6,5%), szabadidő, kultúra és vallásügyek (3,4%), környezetvédelem (1,8%), és lakásügyek és településfejlesztési ügyek (1,5%).

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive