Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2008 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A Magyarországon befektetett tőkeállomány legnagyobb része 2018-ban is a feldolgozóiparban működött.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
STADAT-táblák

Definíciók

A külföldi közvetlentőke-befektetéssel működő vállalkozás olyan jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli vállalat, amelyben egy másik gazdaságban rezidens befektető jogi személyiségű vállalat esetén a törzsrészvények vagy szavazati jogok legalább 10%-ával, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalat esetén ennek megfelelő részesedéssel rendelkezik. A közvetlentőke-befektetések (nettó tartozás) tartalmazzák a részesedéseket, valamint az adósság típusú instrumentumokat. Az adatok nem tartalmazzák a speciális célú vállalatok (SCV-k) adatait.

Relevancia

A világgazdasági folyamatok alakulásában fontos szerepe van a tőke szabad áramlásának. A magyar gazdaság rendszerváltás óta lezajlott szerkezeti átalakulásában meghatározó szerepet játszanak a külföldi közvetlentőke-befektetések (Foreign Direct Investment – FDI), jelentősen hozzájárulva a termelékenység növekedéséhez, új munkahelyek teremtéséhez, a technika modernizációjához, az exportképesség javulásához. Ugyanakkor a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megállapítása szerint magas a magyar gazdaság nemzetközi kitettsége, a külföldi tőkétől és nyersanyagoktól való függése, amihez jelentős, a külföld felé való eladósodottság társul.

Elemzés

2008 (16,6 ezer milliárd forint) és 2018 (25,8 ezer milliárd forint) között a Magyarországra beáramlott közvetlentőke-befektetések állománya (részvények és egyéb részesedések, adósság típusú instrumentumok) 2014-ig változó intenzitással ugyan, de folyamatosan növekedett. Majd az ezt követő három év alatt, 2017-re 7,9%-os visszaesés következett be.

Jellemzően a 2008 és 2014 közötti időszakban a külföldi befektetők számára a legvonzóbb terület a feldolgozóipar volt. 2011 és 2016 között a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység is meghatározó részt (19–26%) képviselt az összes befektetésből. A további nemzetgazdasági ágak az évek során közel azonos arányban, ám kevésbé jelentős – több esetben mindössze 1–2%-os – súllyal járulnak hozzá az FDI-állomány alakulásához.

2017-ben ismét a feldolgozóipar lett a legjelentősebb (42%) nemzetgazdasági ág. 2019-ben az FDI értéke 1 468 milliárd forinttal meghaladta az eddigi legmagasabb, 2014-es szintet, az állomány nagysága megközelítette a 27,5 ezer milliárd forintot. A külföldi befektetések közel fele az ipari ágazatokban került felhasználásra. A feldolgozóipar jelentős, 43%-os súllyal továbbra is a domináns nemzetgazdasági ág.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive