Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja

1.8. Lakások felszereltsége

1999 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A fürdőszoba nélküli lakások aránya folyamatosan csökken, 2019-ben 2,9%-ot tett ki.
A fürdőszobával való ellátottságot erősen befolyásolja a háztartások jövedelmi helyzete, a fürdőszoba nélküli lakások aránya magasabb az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező háztartásokban.
A fürdőszobával való ellátottságban jelentősek a területi eltérések, Budapest kivételével a legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb régiók között több mint hatszoros a különbség.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés

Definíciók

Fürdőszobával ellátott, legalább mosdófülkével rendelkező lakás. Az egyes háztartások ötödökbe sorolása a háztartás összes nettó jövedelme alapján történt.

Relevancia

A fürdőszoba hiánya számos lakásminőségi problémára utal, és a lakáskörülmények általános alakulását is tükrözi. A fenntarthatóság érdekében a társadalmi kohézió erősítése, a leszakadó rétegek, csoportok támogatása kiemelt feladat, amelynek ez az egyik jelzőszáma. A mutató jövedelmi ötödök szerinti vizsgálata alkalmas a lakásviszonyokban jelentkező társadalmi különbségek megfigyelésére, a régiónkénti adatok a területi különbségekre világítanak rá.

Elemzés

A fürdőszoba nélküli lakások aránya folyamatosan csökken, 2011-ben még meghaladta a 4%-ot, 2019-ben 2,9%-ot tett ki. A mutató jelentős eltéréseket jelez mind jövedelmi tizedek, mind területi egységek szerint.

A fürdőszoba nélküli lakások aránya a háztartások legalsó jövedelmi tizedében 2011-ben 19,5% volt, 2019-re 11,3%-ra csökkent. A legmagasabb jövedelmi csoportban az elmúlt évtizedben nem volt jellemző a fürdőszoba nélküli lakhely. A fürdőszobával nem rendelkező otthonban élők aránya Észak-Magyarországon volt a legmagasabb (6,4 %), Budapesten a legalacsonyabb (0,2%).

Nemzetközi kitekintés

2018-ban a fürdőszoba nélküli lakásokban élők aránya az Európai Unióban átlagosan 2,0%-ot tett ki, Magyarországon volt a tagállamok közül a hatodik legmagasabb. Öt nyugat-európai tagállamban és Máltán már nem fordulnak elő fürdőszoba nélküli lakások ugyanakkor Romániában a legkedvezőtlenebb e téren a helyzet (25,6%).

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.