Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
1999 óta
2017 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
A mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madarak állománya Magyarországon 2010-től enyhe növekedést mutat.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
Nemzetközi kitekintés

Definíciók

Az indikátor a mezőgazdasági élőhelyekhez táplálkozási és szaporodási szempontból kötődő gyakori madárfajok monitorozási programjának eredményein alapuló aggregált index, értéke megadja a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok állományának alakulását. A magyarországi index 16 olyan faj adatai alapján készül, amelyek az 1999–2012-es adatok szerint jól reprezentálják a hazai agrárélőhelyek gyakori madárfajait (élőhelyhasználat és preferencia alapján). Az uniós tagállami indexet 39 faj adatai alapján számítják.

Relevancia

Magyarországon a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) által működtetett program (Mindennapi Madaraink Monitoringja – MMM) 1999-től szolgáltat adatokat a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő 16 madárfaj állományváltozásáról. A felmérések évről évre az ország területének mintegy 2%-ára kiterjedően folynak, a mezőgazdasági területeken található élőhelyek állapotát, illetve a mezőgazdasági gyakorlat fenntarthatóságát tükrözik.

Elemzés

A 2010-ig tartó folyamatos csökkenést követően az elmúlt 10 évre javuló tendencia volt jellemző. Bár a madárállományok nagysága még mindig messze elmarad a bázisévhez viszonyítva, azonban a kedvező tendencia mindenképpen fontos jelzése annak, hogy az agrár-környezetgazdálkodási intézkedések (https://www.ksh.hu/sdg/3-22-sdg-15.html) kedvezően hatnak a természeti állapotra.

Hazánkban a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok indexe 2010 óta enyhe emelkedést mutat. Az MME felmérése alapján értéke 80 volt 2020-ban.

Nemzetközi kitekintés

Az Eurostat által is közölt, más módszertan – 39 madárfaj megfigyelésén alapuló értékek – szerint a mezőgazdasági élőhelyekhez kötődő madárfajok állománya hazánkban a 2000-es bázisértékhez képest 2019-ben 70%-on állt. Az Eurostat honlapján elérhető adatokat közlő tagországok közül Ciprus az egyetlen tagország, ahol 2000-hez képest növekedett az állomány (2017-ben 4%-kal volt magasabb a megfigyelt egyedszám 2000-hez viszonyítva). 2019-ben Belgiumban mindössze 54% volt.

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak.