Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja
2013 óta
2018 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2013-tól 2020-ig folyamatosan javult a lakókörnyezet minőségével való elégedettség a lakosság körében.
A nyugat-dunántúli régiókban élők a legelégedettebbek lakókörnyezetük minőségével.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
STADAT-táblák

Definíciók

A lakókörnyezettel való elégedettség egy 0-tól 10-ig terjedő skálán mért szubjektív mutató, amely alapján számszerű képet kaphatunk arról, hogy az emberek összességében mennyire elégedettek lakókörnyezetük minőségével.

Relevancia

A fenntartható fejlődés kiemelt céljai közé tartozik az élhetőbb környezet kialakítása, az ezzel kapcsolatos problémák (levegő szennyezettsége, hulladéktermelés, zaj stb.) kezelése, amelyek az egyén életminőségére is igen nagy hatással vannak. E mutató segítségével képet kaphatunk az emberek lakókörnyezetének szubjektív megítéléséről.

Elemzés

Magyarországon legutóbb 2020-ban kérdezték meg a lakosságot arról, hogy mennyire elégedettek lakókörnyezetük minőségével. A válaszok átlagértéke ekkor 7,3 volt, ami a 2013-as eredményekkel összehasonlítva 0,8 pontos javulást mutat.

Magyarországon belül régiók szerint nagyok a területi különbségek. A nyugat-dunántúli régióban élők a legelégedettebbek a lakókörnyezetük minőségével (7,7), ezt követi a Közép-Dunántúl régió (7,6 ponttal), a legalacsonyabb értéket pedig Pest régióban mérték (6,8). A települések jogállását tekintve az emberek a megyei jogú városokban voltak a legelégedettebbek környezetük minőségével (7,5), ezt követték a nem megyei jogú városokban élők (7,4 ponttal). A legalacsonyabb elégedettségi szint a községben élőket jellemezte (7,0).

A kiadvány adatai 2021. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive