Fenntartható fejlődés indikátorai

Fő indikátor piktogramja

1.9. Lakókörnyezettel való elégedettség

2013 óta
i
Graikon letöltés PNG képként Graikon letöltés CSV fájl ként
2013-tól 2018-ig folyamatosan javult a lakókörnyezet minőségével való elégedettség a lakosság körében.
Az északnyugati régiókban élők a legelégedettebbek lakókörnyezetük minőségével.
Definíciók
Relevancia
Elemzés
STADAT-táblák

Definíciók

A lakókörnyezettel való elégedettség egy 0-tól 10-ig terjedő skálán mért szubjektív mutató, amely alapján számszerű képet kaphatunk arról, hogy az emberek összességében menynyire elégedettek lakókörnyezetük minőségével.

Relevancia

A fenntartható fejlődés kiemelt céljai közé tartozik az élhetőbb környezet kialakítása, az ebből fakadó problémák (levegő szennyezettsége, hulladéktermelés, zaj stb.) kezelése, amelyek az egyén életminőségére is igen nagy hatással vannak. E mutató segítségével képet kaphatunk az emberek lakókörnyezetének szubjektív megítéléséről.

Elemzés

Magyarországon legutóbb 2018-ban kérdezték meg a lakosságot arról, hogy mennyire elégedettek lakókörnyezetük minőségével. A válaszok átlagértéke ekkor 7,1 volt, ami a 2013-as eredményekkel összehasonlítva 0,6 pontos javulást mutat.

Magyarországon belül is nagyok a területi különbségek régiók szerint. A közép-dunántúli, valamint a nyugat-dunántúli régióban élők a legelégedettebbek (egyaránt 7,60 ponttal) lakókörnyezetük minőségével, a legalacsonyabb értéket pedig Dél-Dunántúlon mérték (6,54). A települések jogállását tekintve az emberek a megyei jogú városokban voltak a legelégedettebbek környezetük minőségével (7,46), ezt követték a fővárosban (7,29) és a nem megyei jogú városokban élők (7,11) átlagértékei. A legalacsonyabb elégedettségi szint a községben élőket jellemezte (6,64). Utóbbiak ezzel szemben a korábbi években még jobbnak ítélték lakókörnyezetük állapotát, mint a budapestiek.

A kiadvány adatai 2020. október 31-én rendelkezésre álló adatokat tartalmaznak, a frissebb adatokért kérjük keressék fel a mutatóknál megjelölt STADAT linkeket, a kézirat lezárását követő frissítések ott érhetők el.
A mutatóknál alkalmazott módszertan szerinti (2021 előtti) STADAT táblák itt érhetők el: https://www.ksh.hu/stadat_archive